Veilig naar school en sport

Het CDA staat voor onderwijs in de buurt. Zolang de kwaliteit van het onderwijs niet in het geding is, staat het CDA voor een basisschool in iedere kern.  En dat in duurzame huisvesting waarbij andere activiteiten van verenigingen of buurtactiviteiten zoveel mogelijk een plek moeten krijgen. Een gymzaal (op looptafstand) vinden wij een basisvoorziening, De zalen kunnen bovendien door de vele recreatieve clubs en verenigingen worden gebruikt.

Sport en cultuur zorgen voor vitaliteit en verbinding. Het kan dan ook rekenen op maximale steun van het CDA, wat ons betreft is de opgave voor de gemeente om samen met maatschappelijke organisaties en sportclubs te zorgen voor een gezonde omgeving voor kinderen en jongeren.  Bovendien zorgt het voor energie! Energie om met nieuwe ideeën aan de slag te gaan en ons in te zetten voor elkaar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.