Veiligheid zonder criminaliteit

Het CDA wil criminaliteit en ondermijning hard aanpakken. Vooral criminaliteit met een grote impact op het slachtoffer, diens directe omgeving en het veiligheidsgevoel in de maatschappij, zoals woninginbraken en ‘mobiel banditisme’ in ons buitengebied. Maar ook voor verkeersoverlast, veilige schoolomgeving en openbare ruimte en overlast van rondhangende jongeren en vandalisme dient meer aandacht te komen.

Dat doen we door bewoners meer op buurtwachten en buurtpreventieteams te wijzen en de inzet van sociale media (buurt-apps).  Voor (soft)drugs is wat ons betreft in Oost-Gelre geen plaats. 

Ook wil het CDA meer aandacht voor bedreiging aan het adres van boeren, lokale volksvertegenwoordigers en bestuurders. Dit onacceptabel en dient krachtig te worden aangepakt.   Dit past niet in onze cultuur, dit past niet in hoe wij met elkaar om willen gaan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.