Woonruimte voor oud én jong!

Lekker wonen in een mooie buurt met speelplekken, makkelijke toegang tot school en ruimte voor ontspanning is waar we allemaal beter van worden. Maar het moet wel bereikbaar en betaalbaar zijn.

Daarom gaat het CDA zorgen dat onze jongeren en senioren een kans krijgen op een betaalbare woning, voor de één om te beginnen en te groeien, voor de ander juist om passender en kleiner te gaan wonen.  Ruimte maken voor levensloopbestendige woningen, niet toegankelijk voor beleggers, gaat dit mogelijk maken. En dit op woningbouwlocaties in álle kernen. De gemeente zorgt voor voldoende grondquotum ook voor sociale woningbouw en overweegt mogelijk erfpacht om het betaalbaar te houden.  Een menukaart wonen zien wij als leidraad, niet als plicht, de woonwensen van onze inwoners staan voorop.

We hebben geen tijd te verliezen. Daarom pleit het CDA voor een deadline voor goedgekeurde plannen wanneer ze daadwerkelijk gerealiseerd moeten worden, wat ons betreft 2 jaar en niet langer. Ook gaan we kansrijke inbreidingslocaties binnen 4 jaar bebouwen. Hiertegenover staat dat de ambtelijke doorlooptijd flink verkort moet worden.

“Do mien dan moar een Uuthuusken”

De woningmarkt is erg krap, nu, maar we kunnen niet voorspellen hoe dat er over pakweg 10 jaar uitziet. Alternatieve woonvormen moeten wat ons betreft dan ook de ruimte krijgen. Noem het tiny houses, uuthuuskes, maar ook tijdelijk mantelzorgwoningen. Ze bieden oplossingen die nu uitkomst geven maar vervangen wat ons betreft niet de lange termijn oplossing.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.