Zorgen vóór elkaar in plaats van óver elkaar

Iedereen verdient een (hang)plek in de samenleving, een plek waar jij je prettig voelt, waar jij de aandacht en zorg kunt vinden die jij nodig hebt. Of het nu van vrienden of kennissen is in het buurthuis of je favoriete hangplek, of van specialisten in de zorg die je helpen weer uit de problemen te komen. Het CDA zorgt voor laagdrempeligheid door makkelijk toegankelijke praktijkondersteuners jeugd en ouderenadviseurs.  Voorkomen is beter dan genezen, dus zetten we volop in op preventie. Samen aan de slag en kijken naar wat je wel kunt om zo weer aan het werk te komen, mee te doen en niet te vervallen in eenzaamheid.  

Voor ouderen is dit lastiger dan voor jongeren, maar er zijn andere manieren om in de samenleving actief te zijn bijvoorbeeld als vrijwilliger of mantelzorger.  We verwachten in ieder geval van iedereen met een uitkering een tegenprestatie, maar dat mag regulier betaald werk natuurlijk niet verdringen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.