Beste CDA-vrienden, aan het einde van dit jaar wil ik terugblikken op hetgeen we dit jaar met elkaar hebben meegemaakt.

Om te beginnen was daar de start van de gemeenteraadsverkiezingen in D,n Bogerd in Druten met als prominente gaste staatssecretaris Mona Keizer. Het was een goede en interessante bijeenkomst die zorgde voor extra inspiratie om ons in te zetten voor de verkiezingen.   

Het verlies van een zetel in West Maas en Waal kwam hard aan. Zo hard gewerkt en dat afsluiten met het verlies van een zetel is niet fijn. We zijn er onvoldoende in geslaagd om de kiezer duidelijk te maken waar het CDA voor staat. Vervolgens kom je in de oppositie en kun je slechts vanuit de zijlijn pogen het algemeen welzijn te behartigen c.q. te beïnvloeden. Gelukkig staat de raad van West Maas en Waal open voor goede ideeën en suggesties en wordt er goed samen gewerkt.

Na de zomer zijn we al weer gestart met de voorbereidingen voor de komende verkiezingen en daarbij is het bijzonder verheugend te zien dat in West Maas en Waal drie jonge mannen; Thomas, Max en Vince,  onze gelederen zijn komen versterken. Ze zijn met regelmaat aanwezig bij het fractieoverleg en hebben daar ook hun positief kritische inbreng. Een belofte voor de toekomst.

Het bestuur heeft afscheid moeten nemen van twee zeer gewaardeerde leden, nl van Ineke Salet als vicevoorzitter en Anneke Lamers als secretaris. Ineke vond het tijd voor verjonging. Gelukkig is die er gekomen. De samenwerking op bestuursniveau met Druten krijgt steeds beter vorm en met de aanstelling van Ton Lansdaal als secretaris en met Kamila Kersten  als adviseur is het bestuur bijna weer compleet.  Inmiddels hebben we Wim Jagtenberg uit Beneden Leeuwen kunnen begroeten als kandidaat-bestuurslid. Hij zal in de voorjaarsvergadering worden voorgedragen.

Daarmee kijken we in de toekomst.
Volgend jaar wordt een druk jaar met diverse verkiezingen op komst, t.w. de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen in maart en de verkiezingen voor het Europese Parlement in mei.

In de afgelopen periode zijn we in de regio Tweestromenland ( Land van Maas en Waal en Rijk van Nijmegen) diverse malen bijeen geweest. Een van de belangrijkste afspraken die we daar gemaakt hebben is dat we in de regio collectief de kandidatuur van Bea Schouten ( huidig gedeputeerde voor het CDA) uit Wijchen zullen steunen.

We willen ervoor zorgen dat onze regio goed vertegenwoordigd wordt in de Provincie en daarom gaan we Bea Schouten als kandidaat voor PS promoten. Daarnaast zal Martien Gillesen uit Groesbeek in de schijnwerpers worden gezet als kandidaat voor het Waterschap.

Voor de Europese verkiezingen staat Henk-Jan Ormel uit Hengelo (Gld) op de zesde plaats op de kandidatenlijst. T.z.t willen we ook hem steunen.

Ik hoop dat we elkaar het komend jaar zullen ontmoeten en steunen, zodat we goede verkiezingsuitslagen kunnen boeken. Het CDA is dat waard.

Rest mij nog u allen een gelukkig, gezond en voorspoedig nieuw jaar toe te wensen.

Hartelijke groet.
Ton Perlo, voorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.