Lambert Romijnders

Nr. 5 Beneden Leeuwen

Ik ben Lambert Romijnders, geboren in 1955 en woon samen met mijn vrouw Annie in de Retstraat in Beneden leeuwen. Onze 2 zoons wonen alweer geruime tijd samen in Dreumel en Beneden leeuwen.Ik werk bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in Deventer. Mijn bestuurlijke ervaring heb ik o.a. opgedaan bij de ondernemingsraad van RVO, de oudervereniging van het Pax Christi College en bij de ledenadviesraad van de Rabobank.

Ik ben met de Hoogstambrigade Maas en Waal actief met een groep vrijwilligers om het hoogstamfruit in stand te houden. Ik ben lid van het CDA sinds 2013, het is een partij waar ik me thuis voel omdat we geen extreme standpunten nastreven, maar zoveel mogelijk tot een compromis proberen te komen, waarbij onze waarden en normen centraal staan.

De drijfveren voor mij om op de kandidatenlijst te staan zijn o.a. :

  • Betrek de inwoners meer bij de gemeente politiek door ‘klare’ taal te gebruiken en het eerlijke verhaal vertellen. Ik hoop daarom ook meer inwoners te ontmoeten bij de raadsvergaderingen en de ronde tafel gesprekken.
  • Integriteit en openheid is een must, het algemene belang dient altijd voorop te staan.
  • Nog meer de samenwerking zoeken binnen de regio Maas en Waal.
  • En natuurlijk die punten die we in ons verkiezingsprogramma hebben opgenomen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.