Riky Schellekens

Fractievolger

Mijn naam is Riky Schellekens. Ik ben in 1959 geboren in Brabant. Daar heb ik een aantal jaren gewerkt als apothekersassistente. Sinds 1984 woon ik in Dreumel. Hier heb ik samen met mijn man een duurzaam agrarisch bedrijf met scharrelvarkens en biologische koeien. Hier proberen wij ook het met uitsterven bedreigde Nederlands Landvarken te redden. In mijn jeugd ben ik vele jaren actief geweest in het bestuur van de KPJ. Daarna nog in de medezeggenschapsraad van de basisschool, bij het agrarisch vrouwenwerk, vakgroep varkenshouderij en het bestuur van de ZLTO.

Nu onze zoon meewerkt op het bedrijf wil ik me weer meer in gaan zetten voor de gemeenschap. Voor mij zijn saamhorigheid, integriteit en rentmeesterschap van essentieel belang. Samen kunnen wij voor een economisch sterk platteland en een vitale gemeente zorgen.

Doet u met ons mee?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.