28 april 2021

CDA: “meer biodiversiteit in Westervoort”

De laatste jaren neemt de biodiversiteit - de verscheidenheid aan planten en dieren onze planeet - drastisch af, vooral door menselijke activiteiten zoals veranderingen in landgebruik en vervuiling. Daarom stelt het CDA een veranderd maaibeleid voor, dat het soortenrijkdom van wilde planten in Westervoort bevordert.

Waarom biodiversiteit?
Een gezond en gevarieerd ecoysteem helpt de natuur te functioneren. Zo breken bacteriën restmateriaal af en helpen bestuivers om planten zich te laten voortplanten. Biodiversiteit zorgt voor schone lucht, fris water en een goede kwaliteit van de bodem. Het helpt om klimaatverandering te bestrijden en het vermindert de impact van natuurrampen. 

Nieuw maaibeleid in Westervoort
Experimenten op de Schans tonen aan dat een ecologisch maaibeleid de soortenrijkdom in Westervoort bevordert. Door na het klepelen het maaisel af te voeren, wordt de bodem verschraald, en neemt het aantal bloeiende wilde planten en insecten toe. CDA en Groen Links hebben in 2019 en 2021 moties ingediend om ecologisch bermbeheer een belangrijke overweging te maken binnen het maaibeleid. Het college moet zich hierdoor inzetten om de biodiversiteit in Westervoort te vergroten. De moties zijn in de raad met algemene stemmen aangenomen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.