27 maart 2021

CDA voorkomt bezuiniging op de verenigingen van Westervoort

Westervoort bevindt zich financieel in zwaar weer. De gemeente staat onder water als gevolg van kostenoverschrijdingen in het sociaal domein, in het bijzonder op de jeugdzorg en de WMO. De provincie vond dat ontoelaatbaar, stelde Westervoort onder toezicht en eiste een herstelplan. Bezuinigen dus op alle fronten. "Maar niet op onze verenigingen," stelde CDA Westervoort.

Geen bezuiniging op onze verenigingen
Het College van B&W presenteerde een herstelplan met onder meer het voorstel om de verenigingen te korten met 30% op hun subsidie, waarbij hen de mogelijkheid werd geboden maximaal 20% daarvan terug te verdienen met nieuwe initiatieven. CDA Westervoort heeft zich hier stellig tegen verzet en een amendement ingediend om de korting ongedaan te maken. Met zijn argumenten kon het CDA de meeste andere fracties overtuigen, zodat het amendement bij de stemming werd aangenomen en er niet wordt bezuinigd op onze verenigingen.

Het cement van de Westervoortse samenleving
Onze verenigingen zijn het cement van de Westervoortse samenleving en geven deze kleur. Ze vormen een belangrijk ankerpunt voor de Westervoorters en dragen bij aan onze mentale en lichamelijke gezondheid. Hierop bezuinigen zou op lange termijn zelfs tot meer uitgaven kunnen leiden in het sociaal domein en daarmee een averechts effect kunnen hebben. Bovendien hakt de coronacrisis er bij veel verenigingen financieel gezien al bijzonder hard in, waardoor korting op de subsidie de continuïteit van onze verenigingen in gevaar kan brengen.  

OZB, kindervakantieweek en de Mosterdhof
In dezelfde raadsvergadering nam CDA Westervoort ook op een aantal andere belangrijke zaken stelling. De voorgestelde verhoging van de onroerende zaakbelasting van 10% werd door een amendement van onder andere het CDA teruggebracht naar 7%. Ook de voorgestelde verlaging van de subsidie voor de kindervakantieweek werd teruggedraaid. En omdat de bezuinigingen in totaliteit binnen eerder besproken kaders bleven, kon het CDA ook meegaan in het voorstel tot voortgang volgens planning van de uitvoeringsagenda voor de Mosterdhof, die anders waarschijnlijk uitgesteld had moeten worden. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.