15 februari 2018

CDA wil veilige kruising Parallelweg

Verleden week besprak de Westervoortse gemeenteraad nieuwe veiligheidsmaatregelen voor de gevaarlijke kruising Z.Parallelweg/Dorpsplein. Deze voorzagen in snelheid verlagende drempels op het fietspad met bijkomende matrixborden en een nieuw LED lichtensysteem (Bikescout) dat kruisende automobilisten nog nadrukkelijker op naderende fietsers en scooterrijders zou moeten attenderen. De CDA fractie gingen deze maatregelen niet ver genoeg. Daarom hebben wij tegen de voorgestelde matrixborden en Bikescout gestemd en de wethouder gevraagd om snel aanvullend onderzoek te laten uitvoeren naar ingrijpender maatregelen die de veiligheid van fietsers beter kunnen garanderen. 

Na deze gemeenteraadsvergadering werd in de media de indruk gewekt als zouden CDA en SP de gevaarlijke verkeerssituatie definitief willen oplossen door de aanleg van verkeersdrempels en een aan te planten haag. Niets is minder waar. Het CDA was juist teleurgesteld over de gepresenteerde voorstellen. Wij hadden veel ingrijpender oplossingsrichtingen verwacht dan enkel de drempels, de matrixborden en het Bikescout systeem. Daarom is Team CDA uitsluitend akkoord gegaan met de drempels, die wat ons betreft nadrukkelijk als een tijdelijke oplossing moeten worden gezien. We hebben de wethouder dan ook opnieuw gevraagd om onderzoek te laten uitvoeren naar ingrijpender maatregelen, waarbij wat ons betreft alle opties bespreekbaar zijn.

werkelijke oplossing
De omstreden ‘haag’ die CDA en SP voorlopig als goedkoper alternatief voor de dure matrixborden en Bikescout-systeem hebben voorgesteld, zien wij zeker niet als DE oplossing voor het probleem. Onderzoeken tonen aan, dat automobilisten ter plaatse in verwarring raken van alle verkeersbewegingen die ze waarnemen. Een haag tussen fietspad en parkeerplaats kan ertoe bijdragen dat automobilisten vanuit de richting Arnhem minder afgeleid worden en meer gefocust zullen zijn op de verkeersbewegingen op het door hen te kruisen fietspad. De werkelijke oplossing zien wij echter eerder komen van een rotonde, een fietstunnel of misschien wel een compleet ander tracé voor de snelfietsroute.

geld beschikbaar
Dat dergelijke, structurele oplossingen Westervoort veel geld zullen gaan kosten, is volkomen duidelijk. Natuurlijk hadden wij ook liever gezien, dat een en ander direct bij de eerste aanleg goed zou zijn geregeld. Maar de huidige praktijk met verschillende (bijna) ongelukken bewijst helaas, dat ingrijpende maatregelen nodig zijn. En wanneer die maatregelen ons straks forse investeringen gaan kosten, dan moet dat maar. De veiligheid van de weggebruikers staat bij ons voorop. En dankzij het sobere financiële beleid van de afgelopen jaar hebben we het geld ervoor beschikbaar.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.