11 december 2019

Huisvesting voor Westervoortse jongeren

Het CDA Westervoort heeft als een belangrijk speerpunt in haar verkiezingsprogramma de jongerenhuisvesting opgenomen. Dit onderwerp is tevens in het coalitieprogramma opgenomen als een belangrijk onderwerp. Bij de vaststelling van het bouwprogramma voor Westervoort in de aankomende jaren is dit voor het CDA dan ook een belangrijk punt. Zo pleit het CDA bij de invulling van de bouwgrond van de voormalige school de Flierefluiter al lange tijd voor het bouwen van betaalbare woningen voor jongeren. Ook bij de verdeling van huurwoningen speelt dit CDA-speerpunt een belangrijke rol.

Jongeren uit Westervoort komen nauwelijks in aanmerking voor een huurwoning in Westervoort: slechts in 4 % van de gevallen waarin een huurwoning vrijkomt in Westervoort, wordt deze toegewezen aan Westervoortse jongeren. Veel te weinig volgens het CDA en daarom heeft het CDA tijdens de Raadvergadering van 9 december 2019 via een motie bepleit om jongeren in Westervoort een voorrang-positie te geven bij de verdeling van woonruimte in Westervoort. Dat kan volgens het CDA door gebruik te maken van de mogelijkheid die de huisvestingsverordening (waarover tijdens die Raadvergadering werd gedebatteerd) biedt om voor bepaalde kwetsbare doelgroepen maatwerkafspraken te maken met de woningbouwcorporaties.

Jongeren in Westervoort zijn kwetsbaar op de huurwoningmarkt is de stelling van het CDA, omdat zij bijna nooit in aanmerking komen voor een betaalbare huurwoning in hun eigen dorp! Het CDA denkt dat het juridisch mogelijk is en heeft via de motie het college van B&W gevraagd daar middels onderzoek uitsluitsel over te geven. 

De motie werd mede ingediend door D66 en kreeg de steun van SP en de VVD. GroenLinks en de PvdA waren tegen: zij wilden geen voorrang voor Westervoortse jongeren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.