23 december 2020

Kerstboodschap CDA Westervoort

 

Temidden van de Coronacrisis wil Team  CDA Westervoort u  graag een hele mooie  kersttijd toewensen. 

Wij denken dat een kerstwens als deze, juist in  deze bijzondere tijden extra op zijn plaats is. Wat  hebben we een vreemd jaar achter de rug. Wat  hunkeren we met elkaar op de anderhalve meter  afstand met onze mondkapjes en desinfecterende zeep naar een beetje contact, gezelligheid  en intiem samenzijn met iedereen die ons dierbaar is. Wat hopen we op een snel herstel van  onze oude leefsituatie, waarin we elkaar weer  hartelijk kunnen begroeten, samen kermis kunnen vieren en gewoon weer een gezellige verjaardag thuis kunnen organiseren zonder angst  op besmetting met het sluipende Covid-19 virus. 

Bestaanszekerheid 

Naast de sociale armoede veroorzaakt het Coronavirus ook stress bij Westervoorters die in hun bestaanszekerheid worden geraakt. We denken  bijvoorbeeld aan ondernemers in de horeca-, cultuur of reissector. Maar ook aan 1/3 deel van werkend Nederland dat behoort tot de zogeheten  ‘flexibele personeelsschil’ van bedrijven, overheid, non-profit organisaties, uitzendkrachten, de mensen zonder vaste arbeidsovereenkomst en de ZZP-ers.

Team CDA Westervoort maakt zich ook zorgen over  de jongere Westervoorters die zich vanwege Corona  allerlei beperkingen zien opgelegd die gevolgen  hebben voor de kwaliteit van hun opleiding, vrije  tijd en sociaal leven. Juist wanneer je jong bent, is  dagelijks contact met je vrienden van levensbelang.  Voor jongeren zijn vrienden een soort van familie in  het contact waarmee je de eigen identiteit en allerlei  sociale vaardigheden ontwikkelt die voor de rest  van je leven belangrijk zijn.  

Kwetsbare Westervoorters 

Natuurlijk denken wij aan de Westervoorters die  zelf het virus hebben gekregen of de ziekte in hun  directe nabijheid hebben meegemaakt. Evengoed  aan de oudere, kwetsbare Westervoorters die het afgelopen jaar soms in eenzame quarantaine hebben  moeten doorbrengen. We hopen dat alle inspanningen van personeel in de gezondheidszorg, ouderenzorg en van de eigen familieleden ertoe mogen  leiden dat besmetting met Corona tot een minimum  beperkt blijft. Maar ook dat we met elkaar deze  Westervoorters tijdens de komende kerstdagen niet  vergeten en ze waar mogelijk bij de beperkt toegestane gezelligheid betrekken.  Het zijn ook bijzonder moeilijke tijden voor onze eigen  Westervoortse gemeente. Als  gevolg van explosief gestegen  kosten voor Jeugdzorg, thuiszorg  voor ouderen, woningaanpassingen en dagbesteding voor kwetsbare inwoners is de financiële huishouding van de gemeente onhoudbaar geworden.  Dit dwingt de gemeenteraad ingrijpende bezuinigingen door te voeren die absoluut gevolgen zullen  gaan hebben voor de leefbaarheid, welzijn en het  voorzieningenniveau in ons dorp. Als gemeenteraadsleden moeten wij beslissingen nemen die ons  allemaal pijn zullen gaan doen. En dat is natuurlijk  geen fijn vooruitzicht.  

Eigen gezinsbubbel 

Ondanks dit alles wenst Team CDA Westervoort u  een hele fijne kersttijd toe, met iedereen die u dierbaar is. We hopen dat u de ellende van Corona en  de gemeentefinanciën de komende weken even buiten de eigen gezinsbubbel weet te houden. Dat u  meer dan anders weet te genieten van de lichtjes,  muziekjes en gezelligheid met elkaar. Na deze Corona malaise gaan we elkaar volgend jaar weer ontmoeten als vanouds.  

Fijne kerstdagen en een heel goed 2021

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.