28 januari 2018

Nieuwe wethouders vaker in gesprek met inwoners

Als meest lokaal gewortelde partij wil Team CDA Westervoort de eigen inwoners zoveel mogelijk bij het gemeentebeleid betrekken. Het CDA verkiezingsprogramma is dan ook tot stand gekomen in gesprek met 45 op verschillende terreinen actieve Westervoortse inwoners die geen CDA-leden zijn. Deze werkwijze is goed bevallen en daarom wil de meest lokale partij van Westervoort dat er voor de belangrijkste gemeentelijke beleidsterreinen klankbordgroepen van Westervoortse inwoners worden samengesteld. De wethouders van het nieuwe college moeten regelmatig hun beleid met deze klankbordgroepen bespreken. In het gesprek met de inwoners kunnen ze vervolgens zelf steeds horen hoe hun beleid bij de Westervoortse inwoners landt.

Tijdens de bijeenkomsten die Team CDA Westervoort deze zomer met haar eigen burger klankbordgroep had, bleken alle daarvoor uitgenodigde inwoners positief verrast door dit initiatief. Het enthousiasme over de nieuwe werkwijze was dermate groot, dat vanzelf de vraag op tafel kwam waarom ook de gemeente Westervoort niet op deze manier vaker en directer met haar inwoners van gedachten zou kunnen wisselen. Vandaar het CDA verkiezingsprogrammapunt om voor de belangrijkste gemeentelijke beleidsterreinen permanente klankbordgroepen samen te stellen.

persoonlijke titel
De verschillende klankbordgroepen zouden niet moeten worden bezet door afgevaardigden van de bekende zorgorganisaties en belangenverenigingen. Liever bespreekt Team CDA Westervoort het gemeentelijke beleid met inwoners die op persoonlijke titel zitting nemen in de verschillende klankbordgroepen vanwege hun individuele betrokkenheid, ervaring of kennis van de betreffende materie.

Volgens het CDA verkiezingsprogramma moeten de nieuw gekozen wethouders de feedback die ze van inwoners krijgen tijdens de klankbordgroep sessies delen met hun collega bestuurders en Westervoortse inwoners. De wethouders wordt gevraagd om daarbij expliciet aan te geven wat ze van de gesprekken met de eigen inwoners hebben geleerd en welke consequenties dit zou moeten hebben voor toekomstig beleid.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.