22 maart 2021

Overgang van het Saneringsplan naar het Nazorgplan met betrekking tot de Voormalige Stortplaats IJsseldijk

De Provincie heeft het besluit genomen om over te gaan van het Saneringsplan naar het Nazorgplan. De raad van Westervoort heeft, na behandeling van dit onderwerp, besloten om tegen dit voorgenomen besluit geen zienswijze in te dienen. Het definitieve besluit wordt binnenkort ter inzage gelegd. Het Nazorgplan heeft een looptijd van 12 jaar. Na deze periode wordt een evaluatierapport aan de gemeenteraad van Westervoort voorgelegd.

Norm actiewaarde niet meer overschreden
De Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben 7 januari 2015 een besluit genomen over het Saneringsplan Voormalige Stortplaats IJsseldijk. Het Saneringsplan behelst het monitoren van peilbuizen vanaf de oorspronkelijke stortplaats tot aan de haven van Putman toe. De gemeenteraad van Westervoort heeft toenmaals aangedrongen om normen in het Saneringsplan op te nemen. Deze normen, voor Vanadium en Wolfraam, zijn inderdaad in het Saneringsplan opgenomen. Vanaf 2015 tot en met 2019 zijn de peilbuizen ieder jaar bemonsterd. De CDA fractie heeft ieder jaar de verkregen resultaten statistisch bewerkt. Deze resultaten zijn gedeeld met de gehele gemeenteraad. Geconcludeerd kan worden dat de concentratie Vanadium (µg/l) in de peilbuis aan de haven, door de jaren heen significant is afgenomen. De norm actiewaarde wordt niet meer overschreden. 

Nieuwe normen in het Nazorgplan
De Provincie, de eigenaar van het probleem Stortplaats, heeft aangekondigd de normen te willen wijzigen. Deze zijn vastgelegd in het Nazorgplan. De uiteindelijke norm is berekend op een worst case scenario van 2015: een hoge concentratie van Vanadium in de peilbuis en geen verhoogde concentratie in de haven van Putman. Na een gesprek met de Provincie en Haskoning DHV kan de CDA fractie de redenering van de Provincie volgen. In het Nazorgplan worden de genoemde peilbuizen 12 jaar lang gemonitord ook al is de frequentie lager (1x 4 jaar). De CDA fractie, en overigens de hele gemeenteraad, heeft besloten geen zienswijze in te dienen tegen de overgang van het Saneringsplan naar het Nazorgplan. Voor de Westervoortse inwoner kan dit nog wel. In de Westervoort Post wordt het voorgenomen besluit gecommuniceerd. Na evaluatie van de resultaten uit het Nazorgplan (over 12 jaar) is het nog steeds mogelijk voor een belanghebbende om een zienswijze in te dienen en in beroep te gaan.

Het risico voor de volksgezondheid neemt niet toe
Naast het Nazorgplan wordt er voor de Stortplaats een Beheerplan uitgevoerd. Naast de activiteiten verzorging toplaag – groenbeheer –reiniging ringsloten enz. wordt er eeuwigdurend ook gemonitord. Ieder jaar vindt er monitoring plaats. De nieuwe peilbuizen bevinden zich ten zuiden en ten noorden van de oorspronkelijke Stortplaats. Het Beheerplan heeft geen wettelijke basis, maar er ligt een goede afspraak met de gemeente aan ten grondslag. De CDA fractie heeft de conclusie getrokken dat door de overgang van het Saneringsplan naar het Nazorgplan het risico voor de volksgezondheid voor de inwoners van Westervoort niet toeneemt.
Bovendien heeft de CDA fractie door de jaren heen zoveel kennis over dit onderwerp verzameld, dat de fractie goed in staat is om uitleg te geven aan de inwoners van Westervoort.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.