05 februari 2022

Team CDA Westervoort: de belangrijkste punten voor de verkiezingen van 16 maart

Ons belangrijkste punt voor de gemeenteraadsverkiezingen
Het belangrijkste punt uit ons programma is onze zelfstandigheid. Momenteel staat die zelfstandigheid (wederom) ter discussie. Team CDA Westervoort blijft voorstander van zelfstandigheid. Wij willen zelf besluiten kunnen blijven nemen over waar we nieuwe woningen bouwen en wat we daar dan bouwen en ook hoe we onze verenigingen willen steunen. Dat willen we niet overlaten aan gemeenteraadsleden die geen enkele binding met Westervoort hebben. Om zelfstandig te blijven, stellen we wel een belangrijke voorwaarde. Die is dat de ambtelijke organisatie 1Stroom (die werkt voor zowel Westervoort als Duiven) uiterlijk 2024 voldoet aan de kwaliteitseisen die in 2018 bij de start van die organisatie zijn gesteld.

Andere belangrijke punten voor Team CDA Westervoort

  • Steun voor initiatieven voor ouderen. Ons dorp draait om de gemeenschap. Wij steunen initiatieven die oudere inwoners helpen elkaar te ontmoeten.
  • Snel bouwen van flexwoningen. De woningnood moet worden teruggedrongen en wij denken in oplossingen. Wij wijzen bijvoorbeeld gebieden aan waar op korte termijn flexwoningen gerealiseerd kunnen worden.
  • Voorrang eigen inwoners op woningmarkt. Ook scherpen we de voorrangspositie voor Westervoortse jongeren en ouderen op de woningmarkt aan via afspraken met woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars.
  • Mooi en groen Westervoort. Wij blijven ons inzetten voor een mooi en groen Westervoort. Door een ander maaibeleid zal de verscheidenheid aan wilde bloeiende planten en insecten toenemen.
  • Jongerencoaches ter voorkoming van dure jeugdzorg. Wij zetten in op jongerencoaches, die jongeren kunnen helpen met het oplossen van hun problemen. Als dat niet werkt, wordt gezocht naar passende maatwerkoplossingen.
  • Goede accommodatie voor sportverenigingen bij verhuizing. De verenigingen en vele vrijwilligers in Westervoort zijn als cement voor onze samenleving. Zij verdienen onze steun. Als de sportverenigingen moeten verhuizen naar een andere locatie (in verband met woningbouw), dan dient er een goede vervangende voorziening te komen.
  • Betaalbare tarieven stadsverwarming. Westervoort heeft veel gezinnen die zijn aangesloten op het warmtenet van Liander. Wij zetten in op afspraken met Liander om kostenstijging zoveel mogelijk te minimaliseren.
  • Verduurzaming huurwoningen. De energietransitie noodzaakt tot verduurzaming van woningen. Woningbouwcorporaties en andere verhuurders dienen hun huurwoningen zo spoedig mogelijk (verder) te verduurzamen.
  • Terugdringen doorgaand vrachtverkeer. Wij willen dat er maatregelen worden ingevoerd om het doorgaand (vracht)verkeer op de Dorpstraat/Hamersestraat zoveel als mogelijk te weren.
  • Gemeentelijke belastingen. Die zijn al hoog (genoeg) in Westervoort. Uitgangspunt van Team CDA Westervoort is dat die belastingen met maximaal de prijsindex mogen stijgen.

Spreken onze punten jou aan? Steun ons dan en stem 16 maart 2022 op Team CDA Westervoort, Lijst 1.
Voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 is de kieslijst van Team CDA Westervoort bekend. De kieslijst wordt aangevoerd door Marcel Tap; lijstduwer is Hans Breunissen. Op de lijst staan verder (in volgorde van positie op de kieslijst): Peter Pennekamp, Stanley Neyndorff, Koos Kielman, Joop Matulessya, Hans Mulder, Jur Hofland, Jeannette van Schuylenburg, Mark ten Bosch, Wilbert Beerling, Martin Laarakker, Ine Driesprong, Herman Rakers en Maurice Denie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.