30 januari 2022

Westervoort moet zelfstandig blijven!

Er wordt weer volop gediscussieerd over fusie. Fusie met Arnhem, de Liemerse gemeenten of met Duiven. Team CDA Westervoort is géén voorstander van fusie.

Geen kostenbesparing, minder inspraak, meer afstand
Vaak is kostenbesparing de drijfveer om te fuseren. Maar uit onderzoek blijkt dat bestuurlijke fusie of herindeling niet leidt tot kostenbesparing (o.a. Coelo-rapporten). Wel tot enorme identiteitsconflicten tussen fuserende gemeenten. Een fusie zal naar onze overtuiging afbreuk doen aan onze Westervoortse sociale samenhang, aan ons rijke verenigingsleven en aan onze zeggenschap over het gebeuren in Westervoort. Wij willen onze eigen keuze blijven maken over de zaken die ons aangaan. Bovendien doet een fusie afbreuk aan flexibiliteit van handelen en zal fusie leiden tot verwatering van het Westervoortse belang. En vooral: de afstand van het gemeentelijk apparaat tot de inwoners zal groter worden.

Samenwerking, maar beter
Zelfstandigheid betekent niet dat je niet kunt samenwerken. In 2018 hebben we de krachten gebundeld met Duiven in de vorm van 1Stroom. Dit is één organisatie die werkt voor beide gemeenten, om de efficiëntie te vergroten. Team CDA Westervoort verwacht dat 1Stroom in 2024 voldoet aan de eisen die in 2018 zijn gesteld. Efficiëntie binnen de gemeentelijke organisatie kan vergroot worden en er zal continu scherp op kwaliteit en kosten moeten worden gestuurd. Team CDA Westervoort pleit voor meer deskundigheid bij de ambtelijke medewerkers om daarmee dure externe onderzoeken te vermijden.

Stem op CDA Westervoort
Sta jij ook voor een sterk en zelfstandig Westervoort? Stem dan op 16 maart op CDA Westervoort in de gemeenteraadsverkiezingen. 100% lokaal.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.