30 mei 2017

Schriftelijke vragen van de leden Geurts en Van Toorenburg aangaande drugsdumping en waterkwaliteit

schriftelijke vragen van de leden Geurts en Van Toorenburg (beide CDA) aan de ministers van Infrastructuur en Milieu en de minister en Veiligheid en Justitie over drugsdumpingen en waterkwaliteit

 

1. Bent u bekend met het bericht ' Zorgen om waterkwaliteit door toename 'onzichtbare' drugslozingen'? (*)

2. Kunt u bevestigen dat in de afgelopen jaren het aantal vastgestelde drugsdumpingen of drugslozingen is gestegen van 35 in 2010 naar 177 in 2016?

3. Kunt u bevestigen dat de meeste gevallen van drugsdumping of drugslozing plaatsvinden in Brabant, maar dat ook het aantal gevallen toeneemt in Limburg en Gelderland?

4. Bent u het met ons eens dat drugsdumpingen en lozingen in de leefomgeving  voorkomen moeten worden en streng moeten worden bestraft omwille van de grote gevolgen voor mens, natuur en milieu?

5. Kunt u aangeven of drugsdumpingen en lozingen gevolgen hebben voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en voor de waterzuivering? Kunt u dit kwantificeren?

6. Bent u ermee bekend dat de Adviescommissie water heeft gesteld dat de aanpak van lozingen van drugsafval moeten worden versterkt (documentnr. 2016D23811)? In hoeverre hebben waterschappen en drinkwaterbedrijven te maken met verontreiniging van het oppervlaktewater ?

7. Welke acties worden er door de landelijke overheid ondernomen om drugsdumpingen en lozingen in de leefomgeving te voorkomen?

8. Welke samenwerkingsafspraken worden gemaakt om het toezicht in het buitengebied te versterken? Bent u daarbij betrokken? Zo nee, waarom niet?

9. Ziet u mogelijkheden om samenwerking verder te bevorderen om het toezicht in het buitengebied te versterken? Zo ja, op welke wijze?

10. Bent u het eens met de schrijvers van het artikel 'Drugsafval in Brabant' dat de registratie van drugsdumpingen en lozingen beter kan? (**)

11. Bent u bereid om de gebrekige registratie van drugsdumpingen en lozingen te verbeteren in samenwerking met OM, politie, gemeenten, provincie, waterschappen, drinkwaterbedrijven en buitengewoon opsporingsambtenaren?

12. Zou een betere registratie ook niet bijdragen aan het verkrijgen van meer informatie zodat deze criminelen gepakt kunnen worden? 

 

(*) Brabants dagblad, 11 mei 2017.

(**) Justitiële verkenningen, nr. 2 2017: Criminaliteit in Noord-Brabant, "Drugsafval in Brabant", Y.M.M. Schoenmakers en S.L. Mehlbaum.

 

 

 

Met vriendelijke groet,

Margot van Nistelrooij

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.