Kandidaten TK21
18 mei 2022

CDA: Wijs Regio Foodvalley aan als grootschalige woningbouwlocatie

Het CDA wil dat het kabinet de Regio Foodvalley in Gelderland aanwijst als grootschalige woningbouwlocatie. Tweede Kamerlid Jaco Geurts deed dit voorstel tijdens een debat over de woningbouwopgave op 17 mei jl. 
Een gebied aanwijzen als grootschalige woningbouwlocatie heeft bijvoorbeeld als voordeel dat er miljoenen rijksteun beschikbaar komen om woningbouwplannen met een onrendabele top en de benodigde infrastructuur te kunnen realiseren. 

Op dit moment telt Nederland 15 zogenaamde ‘grootschalige woningbouwlocaties’: gebieden waar het bouwen van voldoende betaalbare, en goed bereikbare, woningen kan en moet worden versneld. Deze gebieden bevinden zich bijvoorbeeld in de regio’s Amsterdam en Eindhoven. Het CDA wil dat de Regio Foodvalley hieraan wordt toegevoegd. Niet alleen omdat de behoefte aan woningen er groot is, maar ook omdat de regio zich goed leent voor grootschalige woningbouw. Bijvoorbeeld door het verplaatsen en verduurzamen van (voormalige) (veevoer)fabriekslocaties.

Geurts wees erop dat de woningopgave groot is en het woningtekort, buiten de Randstad, het hoogst is in de provincie Gelderland. Alleen al in de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en in de Regio Foodvalley zijn tot 2040 ca. 100.000 nieuwe woningen nodig. Dit is ongeveer 10% van de nationale opgave. “Het tekort aan betaalbare woonruimte is groot. Vanwege het beperkte aanbod lopen starters, gezinnen en senioren letterlijk vast. Daarom moet er snel veel meer worden gebouwd, ook buiten de Randstad”, aldus Geurts.

Over het voorstel van het CDA, mede gedaan door VVD en CU, wordt op 24 mei gestemd.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.