Kandidaten TK21
30 juni 2022

Commissiedebat Staat van de Volkshuisvesting

Op 30 juni debatteerde de Tweede Kamer over de staat van de volkshuisvesting.

In het debat prees Tweede Kamerlid Jaco Geurts de minister voor de prestatieafspraken die hij heeft kunnen maken over het verlagen van de huur voor de laagste inkomens, de bouw van meer sociale huurwoningen en het verduurzamen van huizen. Tegelijkertijd uitte Geurts zijn zorgen over de gevolgen van o.a. de stikstofproblematiek, hoge grondstofprijzen en tekort aan arbeidskrachten voor de woningbouwambities van het kabinet.

Ook vroeg Geurts aandacht voor de huisvestingsproblematiek van (internationale) studenten, van wie het velen niet lukt om voor het begin van het studiejaar woonruimte te vinden. Dat leidde vorig jaar tot schrijnende situaties, zoals het moeten slapen op campings, in bushokjes en in noodopvangen. Volgens Geurts mag dit niet nog een keer gebeuren en zijn onderwijsinstellingen, zoals universiteiten, medeverantwoordelijk voor het huisvesten van de studenten die zij naar zich toe halen. “Want buitenlandse studenten betalen ook forse bedragen om hier te mogen studeren.”

Een ander punt uit de CDA-inbreng betrof de zogenaamde 'verkoop onder voorwaarden-producten' om sociale koopwoningen te bouwen. Die producten werken niet meer goed, omdat in 2014 de fiscale bovengrens van de verkoopprijs op € 240.000 is vastgesteld, deze sindsdien nooit meer is geïndexeerd en de huizenprijzen inmiddels zijn verdubbeld. Daarom zou de fiscale grens moeten worden gekoppeld aan de NHG-grens* van € 355.000, zo bepleitte Geurts.

Tenslotte brak Geurts een lans voor 'package deals' waarin investeringen in woningbouw en infrastructuur hand in hand gaan met nieuwe locaties voor bedrijven. Als voorbeeld noemde hij de Amsterdamse haven, waar grote woningbouwplannen voor zijn. Havenondernemers staan daar niet onwelwillend tegenover, maar zouden wel graag willen dat er zekerheden worden ingebouwd voor bedrijven die nu gevestigd zijn in het gebied.

* NHG = Nationale Hypotheek Garantie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.