Deze week vond er in de Tweede Kamer een debat plaats over het schoonhouden van ons drinkwater. Het Nederlandse kraanwater is van topkwaliteit, maar de CDA-fractie realiseert zich echter ook dat we eraan moeten blijven werken om schoon drinkwater te behouden.

Extra inspanning
Het reinigen van vervuild water en het produceren van drinkwater vraagt mogelijk extra inspanningen van waterschappen en drinkwaterbedrijven. CDA woordvoerder Jaco Geurts wilde graag van de minister horen om welke inspanningen het gaat, in technische zin, maar ook financieel. En welke projecten komen er concreet om medicijnen en microplastics in het water aan te pakken?

Volgens minister Nieuwenhuizen is er al het een en ander in gang gezet. De drinkwatertoetsing bij vergunningverlening is scherper vastgelegd in het Handboek Vergunningen en het Handboek Immissietoets. Er is ook een extra handreiking drinkwatervoorziening gekomen voor een betere toetsing van de opkomende stoffen waar nog geen wettelijke norm voor is. Die zal voor de zomer klaar zijn. De minister was het eens met Geurts dat onder die toetsing wel een degelijke wetenschappelijke basis onder moet liggen.

Juridische status nieuwe lijst gevaarlijke stoffen
Geurts was ook benieuwd wat gemeenten en waterschappen kunnen doen met de nieuwe lijst met 327 potentieel zeer zorgwekkende stoffen, die het RIVM heeft gepubliceerd. En wat de juridische status is van deze lijst.

Het is goed dat die lijst er is, aldus de minister. Het is een lange lijst, maar afgezet tegen hoeveel stoffen er zijn, is het ook wel weer overzichtelijk. De lijst heeft geen juridische status, maar kan wel gebruikt worden bij het opstellen en beoordelen van lozingsvergunningen. De meerwaarde van die lijst is dat het bevoegd gezag extra attent is bij vergunningverlening voor deze stoffen. Het bevoegd gezag heeft hiermee een extra instrument om die stoffen bij vergunningsaanvragen extra kritisch te bekijken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.