Je veilig voelen in je eigen woon-, werk- en leefomgeving is en blijft essentieel. De zorg voor onze veiligheid krijgt vorm in samenwerking met burgers, politie en justitie, scholen, buurtverenigingen, horecaondernemers, winkeliers, woningcorporaties, (sport-) verenigingen, enzovoorts. Op tal van gebieden zorgen we dat de inwoners van Delfzijl zich veilig voelen. Op het gebied van drugs vindt het CDA dat de gemeente binnen de wettelijke grenzen een eigen alcohol- en drugsbeleid moet voeren. De huidige coffeeshop wordt door het CDA gedoogd. De verkoop van (soft-)drugs op straat wordt echter hard aangepakt.

Door de vele industrie in ons leefgebied is een goed fysiek veiligheidsbeleid noodzakelijk. Adequate brand- en milieuvergunningen en het toezicht daarop zijn belangrijk. Het CDA is van mening dat risicovolle bedrijven niet in woongebieden thuishoren. In voorkomende gevallen dient de gemeente het voortouw te nemen om in gesprek te gaan met de ondernemer(s) om verplaatsing van het bedrijf te bespreken. De gemeente dient in het hele proces faciliterend en stimulerend op te treden. De gemeente dient zelf haar rampenplan op orde te hebben en zich te bekwamen in het oefenen met en uitvoeren van het plan. Vooral de communicatie en coòˆrdinatie tijdens rampenbestrijding dient regelmatig geoefend te worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.