Het CDA vindt het van groot belang dat de gemeente er alles aan doet om burgers in dorpen, buurten en wijken te betrekken bij besluiten over de leefbaarheid en de inrichting van hun directe woonomgeving. Het afleggen van werkbezoeken door het college moet gecontinueerd worden, zodat gesprekken tussen inwoners en de gemeente wordt gestimuleerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.