18 februari 2021

Wopke Hoekstra bezoekt aardbevingsgebied

Wopke Hoekstra bezoekt aardbevingsgebied
Op donderdag 18 februari heeft CDA-lijstrekker Wopke Hoekstra de  gemeente Eemsdelta bezocht. Tijdens zijn bezoek is hij in gesprek gegaan met de wethouder en enkele inwoners van de gemeente, om te horen hoe het momenteel gaat met de aardbevingsproblematiek en versterking.
Tijdens de gesprekken zijn verschillende onderwerpen aan bod gekomen, zo is Hoekstra onder meer bijgepraat over de plannen rond de sloop en nieuwbouw van woningen, maar werd er ook gesproken over de actualiteit. Bijvoorbeeld over de herverdeling van het gemeentefonds, waardoor de gemeente Eemsdelta mogelijk miljoenen van het Rijk minder ontvangt.
Eerder deze week waren de collega kandidaten van Wopke Hoekstra voor de Tweede Kamerverkiezingen, Anne Kuik (Groningen) en Agnes Mulder (Drenthe) ook al in beeld rond de gaswinning en versterking. CDA-Kamerlid Anne Kuik is deze week officieel gestart met het onderzoek van de parlementaire enquêtecommissie naar de Groningse gaswinning. De commissie bestaat uit negen leden en staat onder leiding van voorzitter Tom van der Lee (GL). Agnes Mulder had deze week een aantal vragen bij de wet over de versterking van gebouwen in de provincie Groningen. Deze wet werd in de Tweede Kamer besproken en is bedoeld om een eind te maken aan de schadelijke gevolgen van de gaswinning en gebouwen veiliger te maken. https://www.cda.nl/actueel/nieuws/nog-veel-vragen-bij-wet-over-versterking-gebouwen-in-groningen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.