01 mei 2016

Moederdag

MOEDERDAG

Door uw commentator C.D.Adrem

Iedereen die denkt dat Moederdag door winkeliers is uitgevonden zit ernaast! Moederdagen kenden ze al in het oude Griekenland toen Rhea, de moeder van alle goden als moeder werd geëerd.

En in de 13e eeuw werd in Engeland door koning Hendrik III Mothering Sunday geïntroduceerd als een christelijke feestdag, te vieren op de vierde zondag in de vasten. In 1644 kreeg deze dag een niet-kerkelijke invulling, omdat bedienden (meestal erg jonge mensen) die in die tijd vaak inwoonden bij hun werkgever, toen de gelegenheid kregen op deze dag terug naar huis te gaan om hun moeder te bezoeken.

Het was in 1908 dat Anna Jarvis uit West Virginia een ‘Moeder’dag organiseerde om haar eigen moeder te herdenken die Mother’s-Day-Work-Clubs had georganiseerd in de Amerikaanse Burgeroorlog om aan hulpbehoevende moeders, wier mannen aan het front vochten, voedsel en medicijnen te verstrekken. Dit idee sloeg aan en in 1914 besloot president Woodrow Wilson dat Mother's Day op elke tweede zondag in mei een nationale feestdag zou zijn.

Na de Eerste Wereldoorlog verspreidde deze dag zich over de wereld en in Nederland begon de traditie rond 1925. Zo vieren wij dus op de tweede zondag van mei, net als de Europese landen België, Italië en Denemarken, moederdag.Toch hanteren niet alle landen dezelfde datum; zo wordt in Frankrijk, net als in veel andere katholieke landen, moederdag gevierd op 15 augustus (Maria Hemelvaart).

Het is ontroerend hoe een traditie, ontstaan uit mooie gedachten, stand houdt in de vaart der volken terwijl de invulling daarbij ook nog wordt beïnvloed door familieverhoudingen of -gebruiken.

Het besef van de waarde van een innige band van liefde werkt louterend; het ervaren ervan vraagt om dankbaarheid en koestering, maar het ontbreken ervan juist om actie.

Het CDA is een politieke partij, maar een met warme banden. Dat ervaren de leden onderling steeds weer tijdens lokale of regionale bijeenkomsten en op de congressen als er op het scherpst van de snede wordt gediscussieerd over zaken die ons ter harte gaan, met na afloop altijd een gezellig samenzijn met een hapje en een drankje in de wetenschap dat ieder lid van harte de vier uitgangspunten, solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid, gerechtigheid en rentmeesterschap onderschrijft.

Deze vier begrippen zijn voor CDA’ers niet alleen het cement in de partij, maar ook in de samenleving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.