28 maart 2017

Toekomstvisie 't Clockhuys Dichterbij

Welke functies moet cultureel centrum ’t Clockhuys in Haren in de toekomst hebben? De Harener gemeenteraad en een burgerinitiatief kwamen gisteren tot twaalf punten waar een toekomstplan in ieder geval aan moet voldoen.

Een ding is zeker: de drie petten die de Harener gemeente binnen ’t Clockhuys op heeft, moeten af. Geen eigenaar, verhuurder en subsidieverlener aan huurders, maar een ontvlechting van de verschillende rollen. Het onderwerp lag op tafel tijdens de commissievergadering van de gemeenteraad in februari. Daar stond een initiatiefgroep van burgers op voor het behoud van het culturele centrum. Vertegenwoordigd door Karel Jan Alsem, voorzitter van Dorpsfonds Haren en Marco in ’t Veld, voorzitter van de Culturele Raad Haren, wilde de groep een plan opstellen dat zowel de financiële als de culturele belangen zou afwegen. De gemeenteraad zag er brood in en gaf de groep een maand de tijd om de eerste zaakjes op orde te krijgen. Gisteren kwamen de voorzitters van de raadsfracties en wethouder Mathilde Stiekema bijeen om naar de eerste ideeën van de groep te luisteren. Tot bleek dat de inhoudelijke ideeën nog niet bestonden en ook de initiatiefgroep was gekomen met het doel te luisteren. „Waar we in ieder geval over moeten spreken”, reageerde D66 fractievoorzitter Marjan Bachman, „is waar de initiatiefgroep wel en niet over gaat. Er is behoefte aan kaders voor het op te stellen plan.” Haar woorden werden de rode draad van de avond. De draad leidde naar een dozijn kaders waarbinnen de initiatiefgroep een plan kan formuleren. Belangrijke speerpunten zijn onder meer de ontvlechting van de verschillende rollen die de gemeente nu speelt, het vaststellen van de belangstelling voor het gebruik van centrum binnen de markt en de wens om eventuele commerciële of zorg- en welzijnsfuncties duidelijk aan te laten sluiten bij de huidige culturele functie van ’t Clockhuys. Zowel de initiatiefgroep als de gemeenteraadsleden zijn tevreden met de opgestelde kaders. „Deze vergadering heeft ons meer helderheid in uw gedachte gegeven, zonder beperkingen op te leggen”, zei Alsem tegen de raadsleden. Ook wethouder Stiekema was tevreden. „Ik denk dat we met deze twaalf kaders een stap voorwaarts kunnen maken”, concludeerde ze. De toekomstvisie van de initiatiefgroep zal in juni, voor het zomerreces, aan de gemeenteraad worden gepresenteerd.

 

Toekomstvisie ’t Clockhuys dichterbij, G. Fabrizi, Dagblad van het Noorden, 21 maart 2017

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.