18 januari 2022

Fractievoorzitters gemeenteraad Westerkwartier: geen extra aardgas winnen

Westerkwartier, 14 januari 2022

Fractievoorzitters gemeenteraad Westerkwartier: geen extra aardgas winnen

De voorzitters van de fracties in de gemeenteraad van Westerkwartier roepen het kabinet op om geen extra aardgas te winnen uit het Groningenveld. De minister van Economische Zaken schreef in  en brief aan de Tweede Kamer dat er in 2022 waarschijnlijk 7,6 miljard kubieke meter aardgas gewonnen moet worden uit het Groningenveld. Dit is het dubbele van wat er afgesproken en beloofd is. Het definitieve besluit hierover wordt in april genomen.

De belofte zou volgens de minister gebroken moeten worden, omdat de stikstoffabriek in Zuidbroek niet op tijd af is. Daarnaast moet er aardgas geleverd worden aan Duitsland.

De fractievoorzitters vinden dat deze argumenten niet doorslaggevend mogen zijn. Al enige tijd geleden hebben deskundigen immers aangegeven dat er een lange-termijn visie en strategie nodig zijn voor de veiligheid van Groningers en de leveringszekerheid. Daarnaast is er in de afgelopen jaren kennelijk onvoldoende werk gemaakt van het afbouwen van buitenlandse contracten. Deze argumenten wegen niet op tegen al het leed dat inwoners door de gaswinning al is overkomen, en de plechtige belofte voor afbouw die aan hen is gedaan.

De raad van Westerkwartier is ervan doordrongen dat extra winning van aardgas uit het Groningenveld ook direct of indirect inwoners van Westerkwartier raakt.

De fractievoorzitters roepen het kabinet dan ook op in april af te zien van het besluit om extra aardgas te gaan winnen. Tegelijkertijd vragen ze het college van burgemeester en wethouders van Westerkwartier in deze kwestie samen op te trekken met de andere Groninger gemeenten en de provincie Groningen.

In de volgende raadsvergadering zullen zij deze oproep bekrachtigen in een motie.

Ytsen van der Velde, VZ Westerkwartier;
Peter Holsappel, CU;
Geertje Veenstra, CDA;
Klaas-Wybo van der Hoek, GroenLinks;
Sandra de Wit, PvdA;
Mattheus Gorter, VVD;
Harry Stomphorst, Sterk Westerkwartier;
Rogier van ’t Land, D66;
Chris Veeze, 50Plus.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.