23 november 2018

Inbreng CDA in duidingsdebat

Na een voor het CDA Westerkwartier lange aanloop naar de verkiezingen is dan nu de uitslag voor de gemeenteraad van de gemeente Westerkwartier bekend. Een nieuwe gemeente, een nieuwe start, deels het verleden uit de nu nog bestaande gemeenten en met nieuwe plannen voor de toekomst.

Allereerst, nogmaals, en nu ook vanaf deze plaats, de felicitaties aan VZ Westerkwartier die als grootste partij uit deze verkiezingen naar voren is gekomen. De uitslag is daarin duidelijk. Een overwinning die verantwoordelijkheden met zich meebrengt en het is daarom logisch , voor zover die opmerking van het CDA nog verwacht moet worden, dat VZ Westerkwartier een leidende positie inneemt in de richting van een coalitievorming.

Ook de felicitaties aan de Christen Unie die met deze uitslag een stevige basis kent in het Westerkwartier. Evenals VZ Westerkwartier zes zetels met 178 stemmen minder dan VZ Westerkwartier. Deze twee uitkomsten van VZ Westerkwartier en Christen Unie naast elkaar rechtvaardigt volgens ons dat zij daarin de komende tijd samen optrekken.

Daarnaast ook de felicitaties aan de rest van de partijen. En iedere vergelijking hierin is een relatieve vergelijking omdat we geen gezamenlijk verleden kennen. Maar we zien een tevreden PvdA en de nieuwkomers 50-Plus en Sterk Westerkwartier die met respectievelijk een en twee zetels in de raad komen. Felicitaties ook aan Groen Links, die misschien deels met de landelijke trend, maar ook met het eigen lokale duurzame geluid een goede uitslag kennen. Voor hen ook de felicitaties.

Bij de VVD en D'66 wellicht uitslagen die ze niet helemaal op voorhand voor ogen hadden.

En dan de uitslag voor het CDA. 5 zetels. 188 stemmen minder dan de Christen Unie en daarmee de derde partij. Met vijf mensen in de gemeenteraad, die staan voor het christen democratisch gedachtengoed, doen we er toe en willen we de verantwoordelijkheid nemen om die uit te dragen. En we kunnen er eerlijk over zijn; dit is niet de uitslag waar we op gehoopt hadden.

In de Trouw van vandaag stond een interview met Pieter Jan Dijkman, directeur van het wetenschappelijk instituut van het CDA over de dag van de Christen Democratie die morgen gehouden wordt met als titel "het morele midden". Daarbij gaat het niet om de christen democratie zelf, maar om wat die kan betekenen voor de samenleving. Het CDA kent een traditie van samenwerken, compromissen en tegenstellingen verzoenen. In dat opzicht mag je het CDA een middenpartij noemen. In een politiek klimaat dat vaak bestaat uit tegenstellingen is het voor het CDA een mooie taak om op zoek te gaan naar dat morele midden.

Maar waar de oplossingen voor het CDA vaak in de nuance en de consensus liggen en het verantwoordelijkheidsgevoel bij alle thema's ligt is het vervolgens wel de kunst om onderscheidend en daarmee herkenbaar te zijn. Dorpswethouders, de sociale ombudsfunctie en ontmoetingsplekken in de dorpen zijn de zaken waar het CDA voor staat!
Aan de campagne en de inzet vanuit onze lijst heeft het niet gelegen. We zijn, met de kenmerkende groene caravan, zichtbaar geweest en blijven zichtbaar en benaderbaar met onze goede spreiding over de gemeente.

Hoe duiden we dan de uitkomst. In de debatten en ook in de programma's bleek dat er weinig diep liggende meningsverschillen zijn en de uitslag laat dat ook zien. Partijen zitten uiteindelijk dicht bij elkaar met onderscheidende thema's als de winkeltijdenopening en de 130% norm. Twee partijen met zes zetels, twee partijen met 5, 1 partij met 4 zetels. Dit rechtvaardigt volgens het CDA de zoektocht naar een breed gedragen coalitie waarin vooralsnog VZ Westerkwartier samen met de Christen Unie voorop gaat om te onderzoeken of dit tot de mogelijkheden behoort.

Het CDA vindt het van belang, en dat hebben de andere partijen ook altijd uitgedragen, dat in de informatiefase alle partijen gehoord worden en overeenkomende thema's benoemd worden zodat ook de partijen die straks buiten de coalitie vallen zich (deels) herkennen in het coalitieakkoord. De kracht van een goed bestuur zit in het luisteren. De debatten rechtvaardigen dat ook bv op het thema van wonen en de energietransitie. Dit hoeft wat het CDA betreft niet te resulteren in een raadsakkoord omdat daarmee het hele programma dicht getimmerd kan worden en het debat in de gemeenteraad verstomt. En juist daar hoort de democratie haar werk te doen.

Wat het CDA betreft wordt er een informatieronde gestart waarbij alle partijen uitgenodigd worden om aan te geven welke mogelijkheden zij zien en dat de informateur, waarvan we verwachten dat VZ Westerkwartier straks met een voorstel komt, op afzienbare termijn komt met een aanbeveling van de te onderzoeken coalitie. Het is in het belang van de gemeente Westerkwartier dat er op 2 januari a.s. een college gepresenteerd kan worden. Een coalitieakkoord op hoofdlijnen lijkt dan ook wenselijk, waarbij het CDA graag ziet dat er aansluitend nog ruimte is voor de samenleving om thema's/zaken toe te voegen aan het coalitieakkoord. Dat zou prima kunnen door het organiseren van een motiemarkt. Een van de aanbevelingen vanuit de werkgroep burgerparticipatie en communicatie.

Wij zien dan ook graag de uitnodiging tegemoet om in de informatiefase verder met elkaar te spreken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.