13 november 2023

Manifest Noord Nederland

Op 11 november presenteerden kandidaten uit het Noorden, waaronder Eline Vedder, Anne Kuik, Jouke Spoelstra, Jalt de Haan, Wieke Goudzwaard, Bart van Dekken en Harma Dost, samen met lijsttrekker Henri Bontenbal een manifest met vijf concrete voorstellen voor de regio. Het doel is om nieuwe kansen te creëren en het Noorden niet langer links te laten liggen.

Het manifest biedt concrete voorstellen om het Noorden nieuwe kansen te bieden. De kandidaten pleiten voor: 

1.    Wettelijke garantie voor herstel- en versterkingsoperatie.

2.    Behoud van streekziekenhuizen, met overleg over besluiten in Heerenveen en Sneek.

3.    Investering van 500 miljoen euro in regionale bereikbaarheid.

4.    Ondersteuning van essentiële voorzieningen via een gemeenschapsfonds.

5.    Realistisch wolfbeleid, de wolf moet kunnen worden beheerd en verjaagd.

 

 

Manifest Noord Nederland

Het roer moet om. Het CDA wil af van de eenzijdige focus op rendement en groei en op zoek naar nieuwe kansen Voor Heel Nederland. Om te beginnen in het Noorden. Dit is ons plan.

Van herstel naar vertrouwen

In Groningen en delen van Drenthe groeit een generatie op die heeft ervaren hoe de overheid mensen in de steek heeft gelaten. En die nooit heeft gevraagd: wat hebben jullie nodig? Maar dat is juist waar het over moet gaan. Vanuit dat besef willen wij recht doen. Wij willen dat het schadeherstel, het funderingsschadeherstel en de versterkingsoperatie kost wat kost en voor zolang als nodig is uitgevoerd wordt. Dat leggen we vast in de wet. Zodat het niet bij mooie woorden blijft. Herstel moet op zo’n manier dat herhaalschade wordt voorkomen. En we willen dat voor schade tot 60.000 euro niet meer hoeft te worden aangetoond dat die door gaswinning komt. Zodat de mensen in Groningen en delen van Drenthe, maar ook de getroffenen van de watersnoodramp in Zuid-Limburg voelen: ‘ik doe ertoe, en er wordt mij recht gedaan’.

Zorg die nabij is

Zorg moet altijd dichtbij en bereikbaar zijn. Ook op het platteland in Noord-Nederland. Dat betekent dat we onze streekziekenhuizen, zoals in Meppel, moeten koesteren. Maar we maken ons ook zorgen over de voorgenomen fusie tussen de streekziekenhuizen in Friesland, waardoor de ziekenhuizen in Sneek en Heerenveen op termijn mogelijk dicht gaan. Daardoor dreigt de zorg letterlijk op meer afstand te komen te staan.

Bereikbaarheid is - net als een dak boven je hoofd - een basisrecht. Een mooi voorbeeld van hoe het ook kan is samenwerking tussen spoedeisende hulpposten. NoordNederland is daarin een voorbeeld voor de rest van het land. Zo zijn alle spoedeisende hulpposten van de negen noordelijke ziekenhuizen aangesloten op een platform. Dit platform laat zien hoeveel capaciteit de verschillende ziekenhuizen hebben op de SEH. Ambulancediensten kunnen patiënten daardoor veel makkelijker naar een SEH brengen waar op dat moment ruimte is.

Bereikbaarheid als basisrecht

Onder invloed van het neoliberale denken is in Nederland te vaak geïnvesteerd op plekken waar het al goed gaat. Dat heeft geleid tot een stapeling van achterstanden op andere plekken. Dat zien we ook in het openbaar vervoer. Buslijnen van centrumgemeenten naar kleine kernen verdwijnen en de aanleg van belangrijke spoorlijnen blijft een moeizaam proces. Wij investeren in de bereikbaarheid van het Noorden. De Lelylijn en de Nedersaksenlijn zijn cruciaal voor de bereikbaarheid van het Noorden en moeten er komen. Ook willen we 500 miljoen euro investeren in de bereikbaarheid van de regio in heel Nederland. Dat is de keuze van het CDA. Voor een fatsoenlijk land.

Ode aan regionale cultuur

Een sterke stedelijke of regionale identiteit verrijkt het gevoel dat je ergens thuishoort. Van carbidschieten in Drenthe tot de Elfstedentocht in Friesland en carnaval in Groningse dorpen als Ter Apel en Kloosterburen. Deze tradities horen bij onze cultuur en onze identiteit. Dat moeten we koesteren. Daarom willen we meer ruimte bieden voor lokale vrije dagen om deze feesten met elkaar te vieren. Ook onze taal hoort bij dat gemeenschapsgevoel. Het Frysk en andere streektalen en dialecten hebben een warme plek in ons CDA-hart. Met een nieuw Gemeenschapsfonds zorgen we ervoor dat lokale gemeenschappen belangrijke voorzieningen als een dorpswinkel, buurthuis of sportaccommodatie in stand kunnen houden. Sommige provincies en gemeenten doen dit al. De rijksoverheid moet dit structureel steunen.

Beheer de wolf

Nederland is dol op de wolf. Tenminste, een deel van Nederland. Veel mensen en boeren die nu al ‘samenleven’ met de wolf zijn een stuk minder enthousiast. We moeten eerlijk zijn: de Europese beschermde status van de wolf moet omlaag, zodat de populatie kan worden beheerd.

\

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.