31 augustus 2022

Niet geleverde WMO zorg

Onderstaande vragen zijn  door Geertje Veenstra, namens de fractie van het CDA Westerkwartier, gesteld aan het college. Het college heeft nu tijd om de vragen te beantwoorden.

Inleiding:
De afgelopen weken bereikten ons berichten van inwoners dat gecontracteerde zorg niet geleverd is, maar toch betaald moet worden. In de raadsvergadering van 25 mei 2022 stond een ingekomen stuk op de agenda (202-01) met als onderwerp Raadsbrief Ontwikkelingen inkoop WMO. Inhoudelijk ging deze raadsbrief over de aanbesteding die anders verliep dan gewenst. Wij hebben als fractie toen de vragen gesteld of inwoners geinformeerd zijn over de ontwikkelingen met betrekking tot de aanbesteding en wat die informatie inhield. De wethouder gaf als antwoord dat het balanceren was duidelijkheid te geven omdat deze weer zou kunnen leiden tot onduidelijkheid. Wanneer nieuwe informatie beschikbaar was (na een rechtzaak mbt aanbesteding) zou deze verstrekt worden aan inwoners. Ingeschat werd eind juni, begin juli 2022.

De afgelopen weken ontvingen wij diverse berichten van inwoners die niet geinformeerd zijn over veranderende zorg op het gebied WMO. Bij veel mensen is er geen zorg geleverd met alle gevolgen van dien. Sterker nog, gecontracteerde zorg is op verschillende adressen niet geleverd waarbij inwoners wel een nota kregen met betrekking tot het betalen van een eigen bijdrage. Bij navraag bleek dat de nota wel betaald moest worden, maar op een later moment terug betaald zou worden onder de noemer ‘creditnota’.

Omdat wij als fractie vooraf onze zorgen hebben geuit en vertrouwd hebben op de reactie en het daarop volgend handelen vanuit het college zijn wij geshockeerd door deze ontwikkelingen. Wij hebben dan ook de volgende vragen...

Vragen:
1. Is er in de periode eind juni, begin juli 2022 informatie verstrekt aan inwoners met gecontracteerde zorg waarbij door een nieuwe aanbesteding een wijziging zou gaan optreden?

2. Welke informatie is er verstrekt aan deze inwoners?

3. Hebben alle inwoners met gecontracteerde zorg een nota eigen bijdrage ontvangen ook al is er geen zorg geleverd?

4. Zijn inwoners met gecontracteerde zorg geattendeerd op het feit de nota wel te moeten betalen, maar het geld middels een creditnota terug te ontvangen?

5. Zijn er al creditnota’s verzonden?

6. Hoe controleert het college of gecontracteerde zorg ook daadwerkelijk geleverd wordt?

7. Wordt er in het contract met de inwoner, die zorg toegewezen heeft gekregen, gesproken over communicatie en situaties met overmacht? Zo ja, wat?

8. Wat gaat het college eraan doen doen om dit, de situatie als hierboven beschreven, in de toekomst te voorkomen?

Verzoek:
1. Graag ontvangen wij van het college een overzicht, van de twee zorgorganisaties die middels aanbesteding de WMO zorg moeten leveren, hoeveel zorg er middels contract geleverd zou moeten worden en hoeveel zorg er daadwerkelijk geleverd is.

 

Zie ook: 

schrijftelijke vragen CDA Westerkwartier over gecontracteerde WMO Zorg

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.