13 mei 2021

RES (Regionale Energie Transitie) 1.0

Op 12 mei bespraken wij de RES 1.0 tijdens een raadsoverleg. Onderstaand onze bijdrage voor een toekomst die we door willen geven

Groningen, dé energieprovincie bij uitstek. Dit levert bij ons een dubbel gevoel op wanneer we kijken naar de problematiek rondom de aardgaswinning. Helaas, en we benadrukken helaas blijvend actueel! Zijn we in staat om het dubbele gevoel waarmee de aardgasproductie ons heeft opgezadeld, enerzijds de welvaart, anderzijds de aardbevingsellende, om te buigen naar een positief gevoel door te werken aan lokaal gedragen duurzame energieprojecten?

In de RES 1.0 zien wij 1 op 1 de visie op hernieuwde elektriciteit terug en dat vinden we erg fijn. Deze hebben we eerder vastgesteld als raad. De uitdaging hierbij was samen, met inwoners als ontwerpers, op zoek te gaan naar condities waaronder we grote opwek mogelijk zouden kunnen maken. Daar zit tegelijk ook onze zorg; hoe komt het lokaal eigenaarschap eruit te zien?

De energietransitie is een lastig technisch onderwerp waarbij politiek en praktijk een gezonde cohesie moeten krijgen. De verankering daarvan binnen de RES 1.0 baart ons wel wat zorgen. Benieuwd zijn we dan ook hoe het eruit gaat zien wanneer particulieren, wanneer onze inwoners met initiatieven gaan komen. Hoe gaat dat er in de praktijk uit zien? Een voorbeeld van wat wel werkte is een idee vanuit onze gemeente, de zonnecarport in Zuidhorn. Dit was echter geen initiatief vanuit onze eigen inwoners, maar we hopen wel dat bij lokale initiatieven dit proces net zo zal gaan. We horen de wethouder hier graag over.

We danken het college en in het bijzonder de wethouder Hielke Westra, die ook de voorzitter is van de provinciale RES, met daarachter natuurlijk de verantwoordelijke ambtenaren, voor de inzet bij dit ingewikkelde onderwerp. Regelmatig hebben we kunnen vernemen hoe ingewikkeld deze uitdaging is op het Regionale vlak. Het is niet enkel een punt van onze eigen gemeente en, u weet het allen, hoe groter de groep, de omgeving, des te meer meningen. We zien in elk geval dat de afgelopen periode ingezet is op communicatie.

Daarvoor hebben we als raad ook de opdracht gegeven middels een motie bij het behandelen van de concept-RES. We merken als fractie op dat weinig inwoners actief op zoek gaan naar informatie over de RES. Houdt het onderwerp de inwoners eigenlijk wel bezig? Op welke wijze kunnen we als gemeente voordeel halen uit de RES? We beseffen dat er veel moet gebeuren om de energietransitie tot een succes te maken en naadloos te integreren in het grote energielandschap. We concluderen dat de energietransitie een lastig en technisch onderwerp is waarbij we de juiste samenhang moeten zien te vinden tussen de politieke afwegingen en keuzes in de praktijk. We weten ook dat het voor het merendeel van onze inwoners en bedrijven pas concreet wordt wanneer we over deze praktijk spreken, dan komen inwoners in beweging.

De RES die nu voorligt is de basis van een proces waar we nog jaren mee bezig zijn. We hebben nog meer ambities en uitdagingen die later in het proces aan de orde komen. Denk bijvoorbeeld aan de Warmtevisie. We zijn er nog lang niet!

Als fractie voelen we ons verantwoordelijkheid voor een leefbare omgeving voor de komende generaties. Wij refereren aan een van de kernwaarden van het CDA; het rentmeesterschap. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigen belang en onze eigen tijd, ook op financieel gebied. Beheren en beheersen zijn niet voldoende. Om een betere samenleving achter te laten zijn creativiteit en innovatie nodig. We blijven inwoners op oproepen tot het isoleren van huizen, het verduurzamen van de warmtevoorziening in de woning en het plaatsen van zonnepanelen op dak, de Trias Energetica. Want dat helpt mee om zo weinig mogelijk impact te veroorzaken op ons mooi landschap in het Westerkwartier. Maar waartoe we eerder ook al opgeroepen hebben, bespaar, bespaar, bespaar vooral. Denk aan je verlichting, denk aan sluipverbruik (lekkende electriciteit), verbruik minder water, trek wat vaker een warme trui aan als het wat frisser wordt en ga zo maar door. Wat je niet hoeft te gebruiken aan energie, gebruik dat vooral niet. Vanuit dit verantwoordelijkheidsgevoel en met het besef dat we als raad unaniem de visie op hernieuwbare elektriciteit en de concept RES hebben vastgesteld kunnen en willen we dan niet anders dan

in te stemmen met de RES 1.0 welke nu voorligt.

Onze conclusie;

vanuit onze verantwoordelijkheid voor de komende generaties hebben we de concept-RES inclusief het bijbehorende bod vastgesteld en zien nu in de RES 1.0 dat onze motie, een unanieme motie vanuit de raad, van destijds daarin is verwerkt. Daarom stemmen we ook nu in met de RES 1.0

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.