14 oktober 2019

Uitnodiging bijeenkomst over de thema’s ‘energietransitie’ en ‘leefbaarheid’.

Geacht CDA-lid en andere belangstellenden,

Om de politiek dichter bij de burger te brengen, organiseert CDA Westerkwartier op 29 oktober vanaf 20:00 uur een bijeenkomst over de thema’s ‘energietransitie’ en ‘leefbaarheid’:

Nu de gaswinning in Groningen op z’n einde loopt en de milieuvervuiling door bijvoorbeeld schadelijke gassen dient te worden opgelost, is er het vraagstuk hoe nu verder met onze energievoorziening. Ook binnen onze gemeente vraagt dit keuzes om tot energietransitie te komen.

Leefbaarheid is een belangrijk thema binnen de Gemeente Westerkwartier. Voorzieningen als dorpshuizen en sportvoorzieningen staan door de bezuinigingen onder druk, terwijl de bevolkingskrimp en vergrijzing om keuzes vraagt ten aanzien van de woonvisie.

Tijdens deze bijeenkomst zal onze wethouder Hielke Westra het standpunt van het college over energietransitie toelichten. CDA fractievoorzitter Geertje Veenstra zal vervolgens ingaan op de CDA-visie op leefbaarheid.

De bijeenkomst vindt plaats vanaf 20:00 in de Rotonde in Niekerk. Het programma is:

• 19:45 – 20:00 uur inloop
• 20:00 – 21:00 uur Energietransitie
• 21:00 – 21:15 uur pauze
• 21:15 – 22:15 Leefbaarheid
• 22:15 – 22:30 afsluiting

De bijeenkomst heeft een open karakter. Graag willen wij u als lid in het bijzonder uitnodigen. Om te weten op hoeveel personen wij kunnen rekenen, is het wel handig als u aangeeft of u al dan niet aanwezig kunt zijn. Graag vernemen wij uw reactie via cdawesterkwartier@outlook.com.

 

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van het CDA Westerkwartier

Ernst Niezink en Henk Hendriks

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.