16 mei 2022

Verslag raadsoverleg 1 (11 mei 2022)

Raadsoverleg 1 op 11 mei 2022

 

Gemeente Westerkwartier is deelnemer in een groot aantal gemeenschappelijke regelingen. Deze zijn grotendeels wettelijk bepaald.

Tijdens de bespreking in Raadsoverleg 1 zijn onder andere de volgende financiële stukken behandeld van gemeenschappelijke regelingen:

  • ARCG
  • Publiek Vervoer
  • Veiligheidsregio
  • Publieke Gezondheid & Zorg
  • Omgevingsdienst Groningen (ODG)

 

Tijdens het onderwerp Publiek Vervoer hebben wij ingestemd met het verlengen met 2 jaar van de contractuele afspraken voor het publiek vervoer. Hierdoor is er meer tijd om de nieuwe aanbesteding voor te bereiden, waarbij wij hebben aangegeven dat we moeten gaan voor de BESTE aanbieder en niet voor de goedkoopste. Wij willen dan ook betrokken worden bij de opzet van deze procedure. Ook zijn er een aantal pilots gestart met bijvoorbeeld Project Inclusief Reizen. De eerste resultaten kunnen nog niet worden gedeeld en worden in het najaar verwacht. Er wordt nu veel DATA verzameld rondom het vervoer. Een vervolg hiervan is bijvoorbeeld het koppelen en knopen van diverse vervoersstromen.

 

Tijdens het onderwerp Veiligheidsregio hebben we aandacht gevraagd voor onze vrijwillige brandweer. De burgemeester gaf hierbij aan dat het stoplicht op Oranje staat. Dit houdt in dat er op dit moment nog wel voldoende vrijwilligers zijn, maar dat er wel verandering in komt. Hij houdt ons op de hoogte. Ook over de nut en noodzaak van de Kazerne in Groningen (nu aan de Sontweg) is besproken.

 

Publieke Gezondheid & Zorg. Hier valt onder andere de GGD onder. Onze complimenten voor datgene wat is gepresteerd afgelopen periode. De Wethouder heeft toegezegd dat de diensten die wij als Westerkwartier, afnemen via deze gemeenschappelijke regeling op een later moment nader wordt toegelicht en besproken.

 

Omgevingsdienst Groningen. Onder andere de Omgevingswet zal zorgen voor een verandering in dienstverlening, maar ook aanpassen van ICT systemen en krapte op de arbeidsmarkt, maakt dat de kosten zullen/kunnen gaan stijgen. Door o.a. deze mondelinge toelichting van Mw. Baars, directeur van de ODG hebben wij dit geïnterpreteerd als Winstwaarschuwing. En daarin gaf zij ons gelijk. Een blijvend aandachtspunt wat ons betreft.

 

U kunt de raadsoverleggen terugkijken via de website van de gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.