20 januari 2022

Wethouder Hielke Westra gaat gesprekken voeren over Gaswinning

Het zal u niet ontgaan zijn. De gaswinning staat momenteel weer volop in de actualiteit. De boodschap van de voormalige minister dat de gaswinning in het Groningen veld wellicht opgevoerd moet gaan worden sloeg in als een bom. Kort daarna moesten veel inwoners van onze provincie en gemeente lang in de (online) wachtrij staan om mee te doen aan een tombola om in aanmerking te komen voor een vergoeding van € 10.000,— omdat deze inwoners lange tijd in onzekerheid zijn geweest over het wel of niet versterken van hun woning. De boosheid die dit met zich mee bracht leidde tot een indrukwekkende fakkeloptocht in Groningen waar diverse CDA’ers ook (online) aan deel genomen hebben.

Ook inwoners van onze gemeente hebben hier mee te maken. En dan zijn er ook nog onverklaarbare regelingen waardoor deze niet van toepassing zijn op getroffen gebieden in de gemeente. Alsof de gevolgen van de winning van aardgas stopt bij een postcodegrens. Daarnaast gebeurt er ook nog het nodige rondom de gasopslag in Grijpskerk (opslag laagcalorisch gas) en de gasopslag in Langelo. Voldoende reden om het gesprek aan te gaan met de woordvoerder mijnbouw van onze partij, Agnes Mulder.

Lijsttrekker Geertje Veenstra en wethouder Hielke Westra hebben de volgende zaken aan haar voorgelegd en gevraagd om dat onder de aandacht te brengen van het kabinet.

  • Geen winning van het oorspronkelijke aardgas onder de gasopslagen Grijpskerk en Langelo.
  • De omgekeerde bewijslast moet van toepassing zijn rondom de gasopslag Grijpskerk.
  • Het rijk moet zich verantwoordelijk voelen voor de kleine gasvelden die NAM in de verkoop wil doen.
  • De begrenzing voor diverse regelingen is onduidelijk en slecht uitlegbaar. Schade houdt niet op bij een postcodegrens.

Een nuttig gesprek dat wellicht leidt tot een aantal moties waar het kabinet mee aan de slag moet. Hoewel de problematiek van de gaswinning in andere delen van onze provincie groter is, is het dossier minstens zo complex. Goed om ook de problematiek van dit deel van de gemeente onder de aandacht te brengen.

Het is van belang dat dit geluid breed gehoord wordt in Den Haag. Vandaar dat wethouder Hielke Westra de komende weken ook gesprekken gaat voeren met woordvoerders van andere landelijke partijen. Dit in samenwerking met de lokale fracties.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.