Wilt Meendering

Fractielid en nummer 3 op de lijst

Mijn naam is Wilt Meendering, ik ben 57 jaar en geboren en getogen Westerwolder.

Samen met mijn vrouw Gerlinde en onze huisdieren woon ik al meer dan 25 jaar in Bellingwolde.

Als zelfstandig taxateur en consultant reis ik door heel Nederland om bedrijven en bedrijfsmatig vastgoed te taxeren.

Ik ondersteun Gerlinde bij haar Ezelstal en het Hertenkamp in Vriescheloo waarvan zij het beheer heeft overgenomen.

Daarnaast ben ik bestuurlijk actief bij de Stichting Westerwolde Kanaalconcerten, de Stichting tot behoud van het kerkelijk erfgoed in Bellingwolde, ben lid van de ledenraad Coop/Plus en veilingmeester bij de rommelmarkten van de kerken in onder andere Bellingwolde.

Ik ben politiek actief geworden omdat ik iets wil doen voor onze gemeente en de inwoners, door actief mee te denken over de richting waarin de gemeente zich moet bewegen, ik hoop daardoor invloed te kunnen uitoefenen op de richting waarin de gemeente zich beweegt. Proactief nadenken over wat goed is voor de gemeente en haar inwoners. Actief de inwoners hierbij betrekken is mijn motto.

Mijn wens is, dat wij een benaderbare, betaalbare, groene gemeente zullen blijven/worden. Samen met de inwoners de handen uit de mouwen steken en niet steeds roepen de gemeente moet het doen.

Dorpsbudgetten en andere middelen aan de inwoners ter beschikking stellen, zodat van onderop zaken kunnen worden aangepakt. Denk hierbij aan het onderhoud van het groen, de speeltuin en dergelijke.

Maar ook een jaarlijkse schoonmaakronde door de dorpen kan hieraan bijdragen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.