Er moet meer ingezet worden op de productie van geneesmiddelen, vaccins en beschermingsmateriaal in ons eigen land en in de Europese Unie. Dat voorstel deden CDA en SP deze week tijdens het debat over het corona-virus in de Tweede Kamer. Zij vragen de regering om voor de zomer met een voorstel te komen hoe voor de korte en de lange termijn meer zekerheid kan worden gecreëerd over de productie van deze vitale producten. Zodat Nederland beter voorbereid is op grootschalige uitbraken van gevaarlijke infectieziekten.

Heerma: “Deze crisis laat zien dat de afhankelijkheid van andere landen moet worden verkleind, als het gaat om de productie van beschermingsmaterialen, vaccins en medicijnen. We zullen zelf meer moeten gaan produceren.” Het voorstel werd gesteund door een meerderheid van de Kamer.

Fractievoorzitter Pieter Heerma sprak tijdens het debat over een keerpunt. "De spanning op intensive care neemt iets af terwijl de spanning in de samenleving juist oploopt. Steeds meer mensen vragen zich hardop af hoe normaal ‘het nieuwe normaal’ zal zijn. Van ouders die thuisonderwijs geven tot mkb’ers die het hoofd boven water proberen te houden, we zoeken allemaal houvast voor de toekomst.’’

Heerma sprak verder zijn zorgen uit over de situatie in de verpleeghuizen in Nederland. Ouderen en verplegers moeten worden beschermd. Daarom is het van groot belang dat ook de komende tijd meer testen en een betere verdeling van beschermingsmiddelen prioriteit blijft van het kabinet. ‘’We moeten voorkomen dat verpleeghuizen brandhaarden blijven,’’ aldus Heerma.

Daarnaast vroeg het CDA het kabinet naar de inzet van mondkapjes in onze samenleving. Zeker op plekken waar 1,5 meter niet te realiseren is, bijvoorbeeld in het OV wanneer scholieren weer zouden gaan reizen. “Landen om ons heen zetten meer in op mondbescherming. Ik vraag het kabinet te onderzoeken of in volgende fases van de crisis vormen van mondbescherming nodig zijn, ook buiten de zorg.’’


Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.