Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Welkom bij CDA Hollands Noorderkwartier

Het waterschap in crisistijd

Het zijn bijzondere tijden, nu Nederland en de rest van de wereld worden getroffen door het coronavirus. De Rijksoverheid heeft tal van maatregelen afgekondigd om het virus zoveel mogelijk in te dammen en onderlinge besmetting te voorkomen. Ook het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) volgt deze maatregelen zorgvuldig op. 

Medewerkers van het waterschap werken thuis met uitzondering van de medewerkers die zijn betrokken bij de crisisbeheersing, operationele medewerkers op de rioolwaterzuiveringen en de werknemers die belast zijn met inspecties, toezicht- en onderhoudswerkzaamheden. Zo is de continuïteit van de cruciale bedrijfsprocessen gegarandeerd en houdt het waterschap het peil-, watersysteem- en zuiveringsbeheer op orde. Ook worden maatregelen getroffen voor het geval de crisis lang zou gaan duren. Daarnaast worden vergaderingen van het Algemeen Bestuur van het waterschap uitgesteld en wordt ingezet op digitale bijeenkomsten om het Algemeen Bestuur toch te kunnen blijven informeren. Het Dagelijks Bestuur vergadert wekelijks telefonisch.

Tot slot vielen recent nog twee berichten op in de media, die ik graag nog even onder de aandacht breng. In de eerste plaats viel te lezen dat het coronavirus ook was aangetroffen in het afvalwater van een rioolwaterzuivering, met gelijk het geruststellende bericht van het RIVM dat dit niet leidt tot een verhoogd risico op besmettingen. In de tweede plaats werd bij de rioolwaterzuiveringen geconstateerd dat het thuiswerken van Nederland er ook toe heeft geleid dat er veel meer hygiënedoekjes worden doorgespoeld door het toilet. Dit verstopt en verstoort het rioolwaterzuiveringsproces. Daarom is er ook in de media op aangedrongen om deze doekjes niet door het toilet te spoelen, maar weg te gooien in de prullenbak!

De CDA-fractie van HHNK heeft vertrouwen in de aanpak van ons waterschap. De fractieleden Petra van Ollefen en Frank Frowijn, het steunfractielid Frits Brouwer en de fractie-ondersteuners Hedwig Komproe en Danny Zwart zullen (op afstand!) blijven bewaken dat HHNK de goede dingen blijft doen en de dingen goed blijft doen. Sinds 1 januari doet de fractie dit trouwens zonder Mirjam Rijswijk-Swaalf die vanwege persoonlijke redenen haar werkzaamheden voor het CDA-HHNK heeft beëindigd.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.