In het kader van de energietransitie bezocht ik op vrijdag 26 februari samen met CDA kandidaat-Kamerlid Henri Bontenbal en Gedeputeerde Jo-Annes de Bat verschillende Zeeuwse bedrijven en organisaties die hierin een rol vervullen.

Tijdens de verschillende bezoeken stonden twee vragen centraal:

  1. Hoe geeft u/uw organisatie vorm aan de klimaatopgave waar Nederland voor staat?
  2. Wat verwacht u de komende jaren van de Nederlandse overheid, meer specifiek, wat verwacht u van deze kandidaat-Kamerleden als ze na 17 maart in de Tweede Kamer zitten?

Kernenergie, windenergie en zonne-energie: Zeeland kent veel mogelijkheden en kansen voor de toekomst!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.