Goede gezondheid is wellicht het meest kostbare bezit. Gelukkig zijn er tegenwoordig veel medische behandelingen en medicijnen om genezing te verbeteren en te versnellen. De beschikbaarheid van medicijnen komt echter steeds meer onder druk te staan. Afgelopen jaar werden er door openbaar apothekers 1514 meldingen van medicijntekorten gedaan. Dat een patiënt tijdelijk een ander middel moet gebruiken of zelfs geen medicijnen kan gebruiken leidt naast onrust ook tot mogelijk nieuwe bijwerkingen en gezondheidsproblemen en onzekerheid bij de patiënten. Daarom vroeg CDA Tweede Kamerlid Joba van den Berg vier jaar geleden aandacht voor de oorzaken van geneesmiddelentekorten met een pamflet.
Inmiddels is het maatschappelijk besef gegroeid en worden er stappen gezet om de gevolgen van medicijntekorten aan te pakken. Zo heeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen in 2021 de lijst Wisselen ongewenst opgesteld en heeft het veld (FMS, KNMP, LHV/NHG, PFN en ZN) in 2022 een leidraad Verantwoord Wisselen opgesteld. Daarnaast groeit het maatschappelijk besef dat ook zelfvoorziening van belang is. Er zijn echter nog weinig concrete stappen gezet. Daarom presenteerde Joba op 12 maart bij het commissiedebat Geneesmiddelenbeleid de initiatiefnota 'Geneesmiddelen weer binnen bereik' met zes voorstellen om medicijnen beschikbaar, bereikbaar & betaalbaar te houden.

Download de initiatiefnota hier.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.