‘Hoezo steunen jullie de motie om het eigen risico te verlagen niet?’ Deze vraag die me de afgelopen dagen vaak is gesteld, begrijp ik heel goed. U kijkt naar tv en ziet ons tegen die motie stemmen, terwijl een verlaging van het eigen risico wel in ons verkiezingsprogramma staat. Dat zit als volgt. 

Het heeft alles te maken met de vorming van de regering, de formatie zoals deze nu plaatsvindt. Het CDA overlegt met 3 andere partijen (ChristenUnie, D66 en de VVD) welk beleid we voor de komende jaren gaan  voeren en hoeveel geld dit allemaal kan gaan kosten en hoe we dat gaan betalen. Hier komt bijna alles aan de orde. Van onderwijs, sociale zaken, de zorg, migratie tot aan klimaat en landbouw. Het totaalpakket van alle nieuwe voorstellen en de kosten hiervan gaat straks het regeerakkoord vormen.

Dit is een ingewikkeld proces. Je moet met elkaar tot besluiten komen, het eens worden over verdeling van geld en dit niet alleen voor komend jaar maar voor de lange termijn. Daarom is het voor ons niet mogelijk om op dit moment, terwijl dit proces loopt, allerlei afzonderlijke, ingrijpende voorstellen (zoals over het eigen risico) te steunen. Andere politieke partijen die ons nu verwijten maken weten dit ook wel. Het zijn nou ook net de partijen die ervoor hebben gekozen niet mee willen praten over een nieuwe regering om zo bijvoorbeeld de noodzakelijke veranderingen in de zorg te regelen. Wij wel. En wij zetten in op een formatie met uiteindelijk een goed regeerakkoord! Een regeerakkoord dat een antwoord geeft op de zorgen die mensen hebben. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.