De afgelopen dagen kwamen er weer een aantal vragen en reacties binnen over het besluit het eigen risico voor 2018 niet te verhogen. Want veel mensen willen weten waarom dit besluit nu al bekend is gemaakt of waarom het eigen risico niet verder verlaagd is.

Met Prinsjesdag werd bekend dat het eigen risico verhoogd zou worden naar vierhonderd euro per jaar. Het CDA is zich bewust dat voor veel mensen de automatische stijging van het eigen risico een te groot obstakel is geworden.  Het CDA heeft er al vaak op gewezen dat het eigen risico als onderdeel van de eigen betaling in de zorg fors is gestegen de afgelopen jaren. Vooral mensen met een handicap, met een chronische ziekte en met ouderdomsklachten zijn hiermee geconfronteerd. Het CDA vindt solidariteit in de zorg van groot belang en daarom is samen met de andere formerende partijen (VVD, D66 en ChristenUnie) besloten dat het  eigen risico in 2018 niet zal stijgen. Hiertoe heeft het CDA namens de vier formerende partijen tijdens het debat hierover een motie ingediend die met ruime meerderheid is aangenomen.

Om te zorgen dat het eigen risico niet verder stijgt, is het nodig dat de ziektekostenpremie een aantal euro's premie per jaar verhoogd wordt om dit te betalen. Mensen met een lager inkomen krijgen via de zorgtoeslag compensatie.Dan tot slot de vraag waarom het bedrag nu niet nog verder verlaagd is, zoals in ons verkiezingsprogramma stond. Dat heeft te maken met het feit dat we met vier partijen onderhandelen om afspraken te maken over beleid. Die partijen vinden niet allemaal hetzelfde waardoor er compromissen gesloten moeten worden. De vier partijen zijn met elkaar tot dit besluit gekomen. Het wetsvoorstel dat dit regelt is met ruime meerderheid in de Tweede Kamer aangenomen. (Klik hier om de stemmingsuitslag te bekijken).

Betekent dit dat hiermee alles door het CDA gezegd is op het gebied van zorg? Zeker niet.  Maar helaas kan ik daar nu geen verdere mededelingen over doen. Op het moment dat het nieuwe regeerakkoord is gepresenteerd, kan ik weer ingaan op vragen hierover.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.