24 mei 2018

Petitie raadsbrede samenwerking

Op woensdag 23 mei vond er een drukbezochte raadsbijeenkomst plaats.
In deze vergadering werd een toelichting gegeven op het huidige formatieproces in de gemeente Beesel en de zienswijze van alle fracties werd hier gegeven.

Breed gedragen was de opvatting het is belangrijk dat we raadsbreed onze schouders gaan zetten onder de komende raadsperiode.
Als CDA zijn we in elk geval zeer zeker bereid om hier in deel te nemen en daarvoor een raadsbrede coalitie te vormen.

We vinden het goed om te zien dat er niet alleen in de gemeenteraad met elkaar hierover wordt gesproken, maar dat dit ook in onze gemeenschap volop leeft. Die betrokkenheid maakt Beesel, gewoon anders.

De petitie die is gestart, komt vanuit de inwoners en is een mooie manier om ook met argumenten een mening te delen en op een respectvolle manier een signaal te geven.

Dit laat zien dat we in woorden en daden invulling geven aan ons streven; Om samen met onze inwoners, ondernemers, verenigingen en partners op te trekken om Beesel te maken tot een bloeiende, levendige, saamhorige en duurzame gemeenschap waar we trots op zijn!

www.petities24.com/gewoon_samen_een_brede_coalitie_voor_de_gemeente_beesel

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.