03 februari 2020

Opengestelde toiletten in onze gemeente

Weet u wat opengestelde toiletten zijn? Dit zijn toiletten in openbare gebouwen waar u als inwoner onder meer terecht kunt voor een toiletbezoek wanneer dit nodig is. Deze kunt u vinden in bijvoorbeeld het gemeentehuis, bibliotheek of gezondheidscentrum. Maar bijvoorbeeld ook ondernemers in horeca, winkels en supermarkten. 

Velen van ons hebben een meer dan normale behoefte aan een toegankelijk toilet. Denk daarbij aan ouderen, chronisch zieken en kinderen. Wij vinden het belangrijk dat iedereen kan genieten van een bezoek aan een van onze dorpskernen. Er kunnen winkelen en verblijven, zonder er bij stil te hoeven staan: “Als ik maar niet naar het toilet moet.” 

Op dit moment zijn er binnen onze gemeente geen locaties als zodanig aangewezen. Daarom heeft het CDA in de raadsvergadering van 27 januari 2020 een motie ingediend voor het creëren van opengestelde toiletten. De verantwoordelijk wethouder heeft toegezegd om uiterlijk 31 maart 2020 aan onze oproep gehoor te geven. Dat houdt in dat er:

- In elke dorpskern in elk geval 2 toegankelijke toiletvoorzieningen, uit bestaande locaties, als opengesteld worden aangewezen

- Wordt gezorgd voor een duidelijke verwijzing naar deze locaties middels het plaatsen van verwijsbordjes

- Duidelijk naar de gemeenschap wordt gecommuniceerd over het bestaan en de vindbaarheid van deze voorzieningen

Op deze manier zetten we weer een stap richting een inclusieve samenleving. En de leefbaarheid en middenstand in de centra zijn er ook mee gediend. Wat ons betreft zijn er met deze zet alleen maar winnaars; onze inwoners, dagjesmensen, toeristen, middenstand en horeca. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.