AWBZ

De onderdelen extramurale begeleiding, kortdurend verblijf en persoonlijke verzorging komen vanuit de AWBZ naar de WMO. In de gemeente Beesel is ter voorbereiding op deze transitie een kadernota vastgesteld in mei 2013. Het CDA is positief over de koers die daarin is uitgezet, maar maakt zich zorgen over de landelijke onduidelijkheid die er met de verschillende transities gemoeid is.

Positief is de wijze waarop gemeente Beesel aan de slag gaat met nieuwe ontwikkelingen, zoals dagopvang in Sint Lucia in samenwerking met ouderenvereniging en kernoverleg.

Update: Het vervallen van het onderdeel persoonlijke verzorging in de transitie naar de WMO is voor het CDA een begrijpelijke keuze. Persoonlijke verzorging is een zorg die primair door professionals gegeven wordt. Het is te hopen dat mensen in deze situatie snel duidelijkheid krijgen van Rijk en zorgverzekeraars.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.