Kerngezond

Kinderen met overgewicht, een zorgwekkende trend, die zeker op de lange termijn tot hogere zorgkosten leidt, maar ook kinderen in een isolement kan plaatsen. Daarom vindt het CDA het erg belangrijk om als gemeente ook te faciliteren dat kinderen en ouders goede voorlichting krijgen en zien welke mogelijkheden er bestaan. Kerngezond is bij uitstek een programma dat stimuleert dat kinderen met plezier de voordelen van een gezonde leefstijl ontdekken. Bovendien laat de samenwerking met lokale ondernemers zien dat ook van onderop draagvlak en betrokkenheid is voor deze boodschap. CDA spreekt de hoop uit dat onderwijs open blijft staan voor dit initiatief.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.