Samenwerking

Een zelfstandige gemeente is een gemeente die ook bereid is om op sommige vlakken samen te werken. Bij thema’s als de arbeidsmarkt en toeristische promotie is het noodzakelijk om als gemeente Beesel samen te werken met andere buurgemeenten. Zo werkt de gemeente Beesel bijvoorbeeld op toeristisch vlak samen met midden Limburg, op verzoek van de toeristische ondernemers. In de regio Venlo wordt samengewerkt aan thema’s Innovatie (stimuleren bedrijvigheid en onderzoek), Boeien&Binden (tegengaan van de krimp) en Vitale Gemeenschappen (zorg voor elkaar).

CDA bepleit in de samenwerkingsstructuur van de regio Venlo er wel voor dat er ook voor gemeenteraden gezamenlijke bijeenkomsten worden georganiseerd. Minimaal een keer per jaar een moment om stil te staan bij de resultaten van regionale samenwerking. Op die manier kunnen volksvertegenwoordigers ook de meerwaarde aan hun eigen burgers beter uitleggen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.