Speelgroen

Speelplaatsen en ruimte voor ontmoeting in de wijk is een randvoorwaarde om ontmoeting mogelijk te maken. Verzorgde speelveldjes die ervoor zorgen dat jong en oud met elkaar in contact komen, maar ook respectvol omgaan met de omgeving. Kwalitatieve speelomgevingen, ontmoedigen vandalisme en stimuleren ontmoetingen is onze overtuiging. Bij herinrichtingsplannen zal het CDA hier altijd aandacht voor vragen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.