Sport

- Exploitatie sporthal; hier liggen mogelijkheden op de langere termijn om een beheermodel te ontwikkelen waardoor verenigingen meer in hun kracht worden gezet. De genoemde besparing achten we op dit moment niet realistisch. Zoals eerder in ons programma omschreven gaan we voor; Inzetten op de sporthal als kloppend hart voor de binnensportverenigingen in onze gemeente. De locatie van sporthal de Schans verder ontwikkelen als een centrum waar het doorlopend mogelijk is om te kunnen bewegen en te sporten. Waar ontmoeten van jong en oud verder wordt gestimuleerd, waar verenigingen kunnen doorgroeien naar stabiele verenigingen met voldoende aanwas en betrokken leden. Waar onderwijs, activiteiten in kader van dagbesteding en verenigingsleven in elkaar overlopen.

- Buitensport; CDA heeft afgelopen periode een ambitie uitgesproken voor twee toekomstbestendige buitensport accommodaties in de gemeente Beesel. Op de lange termijn is voor het CDA de samenwerking tussen deze verenigingen wel een aandachtspunt om op die manier kosten te kunnen besparen. Een scheidsrechterscursus in gezamenlijkheid organiseren is bijvoorbeeld een eenvoudig voorbeeld van mogelijke besparingen voor de verenigingen. Gelet op de grote maatschappelijke rol van de voetbalvereniging, opgeteld bij het belang van voldoende bewegen, maakt dat we hier niet op willen bezuinigen.

- Verenigingen; De benadering om verenigingen alleen nog op jongerenactiviteiten te subsidiëren is voor ons echter te kort door bocht. De stelling dat ondersteuning van het sociale leven niet tot een minimum moet worden teruggebracht is hiervoor het belangrijkste argument voor ons. Verenigingen zijn belangrijk voor dat sociale leven. Verenigingen zijn net mensen, ze hebben een hoofd, romp en benen en armen nodig, wanneer je de romp weghaalt, kunnen hoofd en benen en armen niet meer functioneren. Zo zien we ook de rol van volwassen leden binnen een vereniging of binnen andere verbanden, ze zijn nodig om het geheel te laten functioneren. Onze boodschap, samen de schouders eronder, betekent wat ons betreft wel dat we nadrukkelijk een appèl doen, zeker op volwassen leden om een realistische bijdrage te leveren. Wanneer een vereniging aanklopt voor ondersteuning, verwachten we ook een eigen inzet die minimaal gelijk is aan het gemiddelde niveau in onze gemeenschap.

- Zwembad; Behoud van zwembad De Bercken, ondanks de komst van een recreatief dagstrand bij Drakenrijk zien we de komende jaren absoluut het bestaansrecht van zwembad de Bercken niet in het geding komen. Een zwembad voor families en een zwembad waar ouders hun kinderen op jonge leeftijd al zelfstandig naar toe kunnen laten gaan. Bovendien een voorziening die dankzij de inzet van vele vrijwilligers zijn plek in de gemeenschap heeft.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.