Veiligheid

Veiligheid hangt natuurlijk samen met normen en waarden die we naleven. Het CDA is de partij die het normen en waarden debat altijd op de agenda heeft geplaatst. In die lijn geldt natuurlijk ook, een veilige leefomgeving begint bij jezelf. Burgers kunnen zich aanmelden voor burgernet om de politie extra ogen en oren te geven. Het CDA is er van overtuigd dat dit een stukje burgerschap is dat iedereen kan bijdragen!

Maar veiligheid gaat natuurlijk verder, een goede samenwerking met politie in netwerken waarin ook de gemeente participeert, zorgt voor snelle kennisuitwisseling en de mogelijkheid van een snelle adequate aanpak van veiligheidsproblemen.

Ten slotte is het ook een taak aan de gemeente om bij het vaststellen van bijvoorbeeld een APV (Algemene Plaatselijke Verordening) hier kritisch te kijken dat regels ook realistisch en handhaafbaar zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.