WMO

Dit titel van het actuele WMO beleidsplan van de gemeente Beesel luidt, we doen het gewoon samen. Een boodschap die het CDA volledig kan onderschrijven. Zorg en welzijnstaken zijn een verantwoordelijkheid voor een hele gemeenschap. Het afkopen en neerleggen van deze opdracht bij de overheid of gemeente, past niet in de visie van het CDA. Iedereen heeft talenten om in te zetten en bij te dragen, en iedereen is daarin ook nodig. Daarbij dient er aandacht te zijn voor de belastbaarheid van mantelzorgers en vrijwilligers. Waardering uitspreken en af en toe een steuntje in de rug geven zijn opdrachten voor een gemeente, maar zorgen voor elkaar is een opdracht voor iedere burger.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.