Algemene Leden Vergadering

Geacht CDA lid,

Met genoegen nodigt het bestuur van de afdeling Horst aan de Maas u uit voor de algemene (najaars)ledenvergadering.

Als gebruikelijk staat de najaarsvergadering in het teken van een thema.

De laatste gemeenteraadsverkiezingen liggen inmiddels al weer anderhalf jaar achter ons. De coalitie is daarmee ook anderhalf jaar op weg met de uitvoering van het coalitieprogramma. Het bestuur heeft de beide CDA-wethouders bereid gevonden om de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering met de leden te delen.

 

Daarnaast zal Alex Janssen een toelichting geven op het thema vernieuwing als vervolg op de afgelopen Kerst- / Nieuwjaarsactiviteit.

 

Het bestuur hoopt velen van u te mogen begroeten ook aspirant leden zijn van harte welkom.

 

Met vriendelijke groet,

 Het bestuur van de CDA afdeling Horst aan de Maas

Agenda algemene ledenvergadering CDA Horst aan de Maas 21 oktober 2015

19.15 - 19.30 uur: Inloop
 

1. Opening en vaststelling agenda

 2. Mededelingen:

- van de zijde van het bestuur;

- van de zijde van de leden.

3. Ingekomen post

4. Verslag ledenvergadering 11 mei in Kronenberg

5. Toelichting door wethouder Ger van Rensch op (zijn portefeuilles in relatie tot) het coalitieprogramma

Pauze

6. Toelichting door Alex Janssen op het thema vernieuwing

7. Toelichting door wethouder Bob Vostermans op (zijn portefeuilles in relatie) tot het coalitieprogramma 

8. Rondvraag

9. Sluiting

Afmeldingen bij voorkeur per email aan: postmaster@cdahorstaandemaas.nl

Email onmogelijk? Dan op het adres:   Crommentuynstraat 61

       5964 NL Meterik

                                                          Of mobiele telefoon: 06-51087260

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.